aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Nieuwe kandidaat Beheersorgaan Gemeenschapscentrum gezocht


Het beheersorgaan gemeenschapscentrum heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de verdere uitbouw van het gemeenschapscentrum en het uitzetten van de krachtlijnen voor de toekomst.

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid!

Inwoners van onze gemeente en/of gebruikers van het gemeenschapscentrum die geïnteresseerd zijn en actief willen meewerken rond het beheer en de programmatie van het gemeenschapscentrum kunnen zich kandidaat stellen.

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse fracties in de gemeenteraad, vertegenwoordigers van het cultureel adviesorgaan en vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen of als gebruiker. De ideologische en filosofische strekkingen zijn levensbeschouwingen die in de maatschappij een herkenbare vorm hebben gekregen (christelijk, liberaal, vlaams-nationaal, neutraal, ecologisch, vrijzinnig, pluralistisch). Indien men wil zetelen als vertegenwoordiger van deze strekkingen dient men zich bij de kandidatuurstelling te bekennen tot een strekking.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen vóór 28 maart op de volgende wijze:

- per mail naar ellen.vanbasselaere@sint-laureins.be,

- per post naar volgend adres: Gemeentebestuur Sint-Laureins, t.a.v. mevrouw Ellen Van Basselaere, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ondergetekende (naam en voornaam) ……………………………………………………………………

wonende te (adres) ……………………………………………………………………………………………………….

tel: ………………………………….  email: ……………………………………………………………..

wens deel uit te maken van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum,

Ο als vertegenwoordiger van volgende ideologische/filosofische strekking:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο als gebruiker

Datum: ……………………………………. Handtekening:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de cultuurbeleidscoördinator Ellen Van Basselaere op het nummer 09 218 76 48 of via ellen.vanbasselaere@sint-laureins.be.

Terug naar alle nieuws