aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting klasse 1


De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door bvba Hermich , gevestigd te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat  62 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 62, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie B, nrs. 780f en 780g de bestaande varkenshouderij te hernieuwen en te veranderen door uitbreiding en wijziging met als voorwerp :

9.4.1.c.2 hernieuwen 1700 varkens, en uitbreiden tot in totaal
  2944 andere varkens

9.4.1.d.1 intensieve varkenshouderij met in totaal 2944 andere varkens

17.1.2.2.1.  hernieuwen opslag gastank 500 l. en uitbreiden tot in totaal 1000 liter

17.3.2.1.1.1.b  hernieuwen opslag mazout en reduceren tot 2500 liter (2,08 ton)

17.3.4.1.b  uitbreiden met opslag van max. 2 ton zwavelzuur

28.1.f.1   uitbreiden met max. 30 ton spuiwater (kunstmest)

28.2.c.1  hernieuwen bestaande mestopslag van 3622 m³ en uitbreiden met
1215 m³ tot in totaal 4837 m³ mengmest

53.8.2  hernieuwen bestaande grondwaterwinning met een max. van 4.424 m³/jaar en uitbreiden tot in totaal max. 6.970 m³/jaar

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 14 maart 2017 tot en met 14 april 2017 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en mondeling worden meegedeeld aan de Burgemeester of aan de aangewezen ambtenaar.

Sint-Laureins, 14 maart 2017

Franki Van de Moere

burgemeester

Linda Turpyn

gemeentesecretaris

Terug naar alle nieuws