aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Wegen- en rioleringswerken in de Vlamingstraat, Groeneweg, Comer-Graafjansdijk en Comercaatsweg

In de Vlamingstraat, Groeneweg, deel Comer-Graafjansdijk en deel Comercaatsweg zijn er dit jaar en volgend jaar wegen- en rioleringswerken gepland. In het kader van de afvalwaterzuivering wordt er in die straten een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tevens moeten er tal van nutsvoorzieningen vernieuwd worden.

De werken worden opgesplitst in 2 onderdelen.

DEEL 1 omvat de werken van de vernieuwing van de nutsvoorzieningen.

Vlamingstraat

- Eandis zal het elektriciteitsnet aan beide kanten ondergronds brengen en er komt nieuwe openbare verlichting aan de kant van de pare huisnummers. Er komt een nieuwe elektriciteitscabine in het begin van de Vlamingstraat. De stalen gasleiding wordt vervangen door een kunststofleiding.

- Telenet zal eveneens de kabel ondergronds brengen.

- De Watergroep zal de waterleiding vernieuwen in de Vlamingstraat aan beide kanten tot huisnummer 95. Vanaf daar worden enkel de leidingen vervangen aan de pare kant.

- Belgacom zal zijn net vernieuwen aan de pare kant tot huisnummer 92 en een glasvezelkabel aanleggen tot aan de Groeneweg.

- De bestaande voetpaden langsheen de Vlamingstraat tussen de Dorpsstraat en de Eeklose watergang worden aan beide zijden heraangelegd. Tussen de Eeklose Watergang en de Groeneweg is er aan beide zijden een nieuw voetpad voorzien.

Groeneweg

- Eandis moet hier geen werken uitvoeren.

- De Watergroep zal er wel de waterleiding ontdubbelen en de oude leidingen vervangen.

- Belgacom zal aan beide zijden het net vernieuwen.

Comer-Graafjansdijk

- Belgacom zal een nieuwe kabel aanleggen tot huisnummer 7.

Comercaatsweg

- Belgacom zal een nieuwe kabel aanleggen vanaf het kruispunt met de Groeneweg tot aan huisnummer 16.

Door de omvang van de werken worden deze opgesplitst in fasen :

Fase 1: Vlamingstraat tussen de Dorpsstraat en de Eeklose watergang,

Fase 2: Vlamingstraat tussen de Eeklose Watergang en het Leopoldskanaal,

Fase 3: Groeneweg en Comer-Graafjansdijk,

Fase 4: Comercaatsweg.

De werken starten op 8 april 2013 op de hoek van de Vlamingstraat met de Dorpsstraat :

- fase 1 en fase 2 moeten beëindigd zijn voor het bouwverlof 2013,

- fase 3 en fase 4 starten na het bouwverlof en lopen tot oktober 2013.

Eandis is de pilootmaatschappij voor de werken aan de nutsleidingen. De werken worden uitgevoerd door aannemer Baert uit Zele. De contactpersoon is de heer Steven De Pelseneer, telefoonnummer 0499 69 15 20.

Vóór de start van de werken zal aannemer Baert een infobrief bezorgen aan de bewoners met de contactgegevens.

Voor fase 1 en 2 is er een aangepaste omleiding voorzien:

- Het verkeer komende via de Dorpsstraat zal omgeleid worden via de Goochelaarstraat, de Comercaatsweg en de Langeweg. In de Langeweg zullen de zijbermen extra verstevigd worden.

- Het verkeer komende van richting Leopoldskanaal zal steeds de Vlamingstraat kunnen volgen enkel richting dorp.

- De Vlamingstraat zal ter hoogte van de Dorpsstraat voor 1 dag afgesloten worden. Op die dag zal het verkeer omgelegd worden via de Leopoldlaan, Kantijnstraat, Dorpsstraat en Moershoofdeweg.

De hinder voor de inwoners zal tot een minimum beperkt worden. Alle toegangen zullen te voet bereikbaar blijven. Voor de voertuigen zullen de opritten enkele dagen moeilijk of zelfs ontoegankelijk zijn. De aannemer zal vooraf de aangelanden passend verwittigen.

DEEL 2 omvat de wegen- en rioleringswerken.

● De bestaande rioolbuizen worden vervangen en het afvalwater (DWA) wordt gescheiden afgevoerd en aangesloten op de bestaande Aquafincollector in de Vlamingstraat ter hoogte van de Eeklose watergang. Het regenwater (RWA) wordt geloosd in de Eeklose watergang.

● In de Vlamingstraat

- wordt het wegdek vernieuwd vanaf de Dorpsstraat tot huisnummer 95.

- vanaf huisnummer 95 tot aan het Leopoldskanaal komt de drukriolering in de wegberm en blijft het wegdek behouden.

● In de Groeneweg en de Comer-Graafjansdijk wordt het wegdek eveneens vernieuwd tot aan huisnummer 7.

● In de Comercaatsweg komt er riolering in de berm langs beide zijden van de rijweg tussen huisnummer 3 en 32. Het wegdek blijft behouden.

Ook hier worden de werken opgesplitst in fasen:

Fase 1: Vlamingstraat tussen de Dorpsstraat en de Eeklose watergang,

Fase 2: Vlamingstraat tussen de Eeklose Watergang en het Leopoldskanaal,

Fase 3: Groeneweg en Comer-Graafjansdijk,

Fase 4: Comercaatsweg.

Voor de (her)aansluiting op de riolering moet niet betaald worden. Deze (her)aansluiting wordt door de aannemer gerealiseerd op de perceelsgrens. Maar de nieuwe riolering op privégrond alsook de scheiding van het afvalwater en het regenwater op privégrond is wel voor eigen rekening.

De gemeente stelt wel een afkoppelingsdeskundige ter beschikking van de inwoners. Deze afkoppelingsdeskundige van Riopact zal iedereen contacteren en een afspraak maken om samen met u na te gaan hoe de scheiding van regenwater en afvalwater het best kan gerealiseerd worden. Deze dienst is gratis.

De aanbesteding van de werken is voorzien begin juli 2013. De wegen- en rioleringswerken starten in september 2013 en zullen duren tot december 2014.

Van zodra de aannemer van de hoofdwerken gekend is, zal er een uitgebreide infovergadering gehouden worden voor alle betrokken inwoners. Het project zal in detail besproken worden en tevens zal dan het omleidingsplan beschikbaar zijn.

● Voor bijkomende vragen kunt u steeds terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur op het telefoonnummer 09 218 76 40 of via mail : technischedienst@sint-laureins.be .

De omleidingsplannen kan je hier downloaden :

- omleiding Vlamingstraat fase 1

- omleiding Vlamingstraat fase 1a