aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Beheerraad POB

Taak

De beheerraad van de bibliotheek is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad, vertegenwoordigers van de ideologische of filosofische strekkingen en gebruikers.

Door middel van inspraak en advies wordt de beheerraad betrokken bij het lokale bibliotheekbeleid. De beheerraad adviseert het gemeentebestuur over verschillende aspecten van de bibliotheekwerking zoals:

· Advies geven bij de organisatie van uitbreidingsactiviteiten waaronder Gedichtendag, Jeugdboekenweek, Bibliotheekweek, Voorleesweek, Week van de Smaak,…

· Het formuleren van voorstellen in verband met het budget van de bibliotheek

· Het goedkeuren en evalueren van het beleid, actieplan, jaarverslag en de werkingscijfers

· Het aanpassen en wijzigen van de reglementen, enz…

De huidige vertegenwoordigers werden aangeduid in de gemeenteraad van 20 juni 2013.

beheerraad POB

Samenstelling

Het beheersorgaan bestaat uit 12 leden, 3 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en 9 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers:

Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen:

1. mevrouw Carine Andries, namens de fractie SAMEN

2. mevrouw Caroline Waegneer, namens de N-VA-fractie

3. mevrouw Annick Willems, namens de CD&V-fractie, gemeenteraadslid

Vertegenwoordiger van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers:

1. mevrouw Debbie Barbier, gebruiker

2. mevrouw Mieke Boddaert, gebruiker

3. mevrouw Francine Calsyn, katholieke strekking

4. mevrouw Christa Coene, gebruiker

5. mevrouw Ingrid De Sutter, gebruiker

6. mevrouw Michèle Driesens, gebruiker

7. mevrouw Mieke Timmerman, gebruiker

8. de heer Stefaan Van Maldeghem, gebruiker

9. de heer Jimmy Vanrumste, gebruiker

Schepen van Cultuur

Robert Soberon

Bibliothecaris-secretaris

Nele Lust, bibliothecaris en secretaris

p/a Leemweg 24 te 9980 Sint-Laureins, tel.: 09 379 07 40

Dagelijks bestuur

Voorzitter: de heer Jimmy Vanrumste

Ondervoorzitter: mevrouw Christa Coene

Schepen van Cultuur: de heer Robert Soberon

Bibliothecaris-secretaris: mevrouw Nele Lust

Belangrijkste agendapunten 2014 :

De beheerraad van de bibliotheek kwam 2 keer samen in 2014. De voornaamste agendapunten die aan bod kwamen:

· Goedkeuring van het jaarverslag en de statistische gegevens 2013

· Overzicht en advies van de lopende en geplande acties in 2014:

Ø themaboxen kleuterjuffen

Ø evaluatie tijdschriften

Ø digitaal aanbod Gopress

Ø herinneringsmails

Ø tentoonstelling ‘Den Draad’

Ø Jeugdboekenweek

Ø lancering van de e-boeken

Ø tentoonstelling filmaffiches

Ø Kinder- en jeugdjury

Ø Schat van Vlieg

Ø oude boekenverkoop

Ø Verwendag in de bib

Ø auteurslezing Bibliotheken Meetjesland

Ø Voorleesweek

Ø EHBD-rugzak

· Bespreking resultaten gebruikersonderzoek

Bibliotheek

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/379 07 40
bibliotheek@sint-laureins.be