aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Beheersorgaan Gemeenschapscentrum

Omdat de visie van de gemeente op vlak van cultuur hoofdzakelijk verenigingsgericht is, erkennen we hierin enerzijds de rol en de sociale functie van het verenigingsleven en geven we aan hen een goede basis om te werken. Het beleid gaat onder andere uit naar de culturele en socio-culturele verenigingen waar Sint-Laureins rijk aan is. De gemeente investeert daarom continu in de bestaande culturele infrastructuur en door de bouw van de culturele site ‘De Meet’ werden de infrastructurele mogelijkheden uitgebreid. Zo kan cultuur op een optimale manier door iedereen beoefend en beleefd worden. 

  1. Ontstaan van het beheersorgaan gemeenschapscentrum

De bestaande gemeentelijke culturele infrastructuur vormt een gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum omvat volgende gebouwen en lokalen:

-          culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins;

-          lokaal het Roelantshof, Dorpsstraat 89, 9980 Sint-Laureins;

-          lokalen de Oude Melkerij, eerste verdieping, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins;

-          polyvalente zaal Watervliet, Stee 9, 9988 Sint-Laureins;

-          lokaal in Oud Gemeentehuis Sint-Margiete, benedenverdieping, Sint-Margrietestraat 53, 9981 Sint-Laureins;

-          lokaal in het dienstencentrum Watervliet, eerste verdieping, Stee 3, 9988 Sint-Laureins.

In het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 wordt bepaald dat een gemeenschapscentrum over een beheersorgaan moet beschikken. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2008 werd het organiek reglement van het beheersorgaan gemeenschapscentrum goedgekeurd. Het organiek reglement bepaalt de samenstelling, de werking en de basisstructuur van het beheersorgaan.

  1. Samenstelling van het beheersorgaan gemeenschapscentrum

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum is samengesteld uit enerzijds afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers. In het organiek reglement werd bepaald dat het aantal leden met stemrecht 11 bedraagt, met de volgende verdeling:

-          3 vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad volgens het principe van de evenredigheid;

-          3 vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan;

-          5 vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers. Deze vertegenwoordigers dienen woonachtig te zijn op het grondgebied van Sint-Laureins en mogen geen OCMW-raadslid of gemeenteraadslid zijn.

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum bestaat momenteel uit volgende personen:

Vertegenwoordigers van de politieke strekkingen:

1. de heer Jelle Boelens namens de CD&V-fractie, gemeenteraadslid

2. de heer Carlos Bonamie namens de fractie SAMEN, gemeenteraadslid

3. de heer Robert Soberon namens de N-VA fractie, schepen

Vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan:

1. de heer Godfried Claeys

2. de heer Jozef Maenhout

3. de heer Mark Wulfrancke

4. de heer Oliver Diet

Vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers:

1. de heer Lucas De Clerck, ideologische/filosofische strekking

2. de heer Luc Groosman, gebruiker

3. de heer William Van Vooren, ideologische/filosofische strekking

4. mevrouw Magda Verminck, gebruiker

5. de heer Luc Claus, gebruiker

Voorzitter van het Cultureel Adviesorgaan: mevrouw Rolanda Hoornaert

Ondervoorzitter van het Cultureel Adviesorgaan: mevrouw Magda Verminck

  1. Taken van het beheersorgaan gemeenschapscentrum

De opdracht van het beheersorgaan is het bijstaan van de inrichtende overheid, zijnde de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting (logistiek), het financiële beleid, het opstellen van een huishoudelijk reglement, het aanpassen van het gebruikersreglement en retributiereglement, de programmatie, vorming en educatie, sociaal-artistieke projecten, tentoonstellingen, …

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be