aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Cultureel Adviesorgaan

In de gemeente Sint-Laureins is het cultuurbeleid historisch van onderuit gegroeid. Er zijn immers veel verenigingen aanwezig die op het gebied van cultuur op diverse manieren actief zijn. Naast de verenigingen zijn er ook individuele beoefenaars van de kunsten die het begrip cultuur leven inblazen. Het zijn juist deze levendige krachten die de gemeente sprankelend houden. 

1. Ontstaan van het Cultureel Adviesorgaan 

In uitvoering van het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 werd het cultureel adviesorgaan opnieuw samengesteld voor de lopende beleidsperiode. Door het bestaan van het decreet wordt niet alleen de beleidsaandacht voor cultuur op lokaal vlak verhoogd, maar wordt eveneens aan het lokaal cultuurbeleid een nieuwe impuls gegeven. Dialoog tussen de vele actoren van het gemeentelijke culturele werkveld kan een nieuwe dynamiek op gang brengen.

In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 november 2002 werd het statuut en het huishoudelijk reglement voor de werking van het Cultureel Adviesorgaan goedgekeurd.

2. Samenstelling en werking van het Cultureel Adviesorgaan 

De culturele en socio-culturele verenigingen, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Sint-Laureins vormen samen het Cultureel Adviesorgaan. Naast de verenigingen zetelen er ook deskundigen inzake cultuur in het gemeentelijk adviesorgaan. Bij het Cultureel Adviesorgaan zijn 24 verenigingen en 5 deskundigen aangesloten.

De dagelijkse werking van het Cultureel Adviesorgaan wordt opgenomen door een dagelijks bestuur, bestaande uit:

- Voorzitter : Eddy Matthys

- Ondervoorzitter : Luc Van de Vijver

- Secretaris : Andy Mariman

- Penningmeester: Oliver Diet

MET STEMRECHT : 

Leden en plaatsvervangers: 

Namens de culturele organisaties: 

Namens Koor Sint-Eglisius: effectief lid: mevrouw Magda Goethals

Namens Koor Grenzeloos : effectief lid: de heer Jozef Van Nuffel - plaatsvervanger: de heer Paul Coppens

Namens Het Gemengd Uitvaart-koor : effectief lid: mevrouw Leon Mechelinck

Namens Fanfare Eendragt maekt magt : effectief lid: mevrouw Odette De Muynck - plaatsvervanger: mevrouw Myriam Baecke

Namens Saint Michael’s Big Band : effectief lid: de heer Cindy Foré

Namens Fanfare Nooit gedacht : effectief lid: mevrouw Sabine De Pooter - plaatsvervanger: de heer Ken De Cleer

Namens Toneelbond TSAT : effectief lid: de heer Lucas De Clerck

Namens de socio-culturele organisaties: 

Namens FERM Watervliet : effectief lid: mevrouw Lucie Robijn

Namens FERM Sint-Margriete : effectief lid: mevrouw Marie-Christine De Clercq

Namens FERM Waterland-Oudeman : effectief lid: mevrouw Sandra Verlinde

Namens FERM Sint-Laureins : effectief lid: mevrouw Mia De Craene - plaatsvervanger: mevrouw Erna Sucaet

Namens Gezinsbond Watervliet : effectief lid: de heer Ewoud Van de Voorde - plaatsvervanger: mevrouw Nathalie Bonny

Namens Gezinsbond Sint-Jan-in-Eremo : effectief lid: mevrouw Catharina Vermeire

Namens Gezinsbond Sint-Margriete/Waterland-Oudeman : effectief lid: mevrouw Evelien Baecke

Namens Gezinsbond Sint-Laureins : effectief lid: de heer Luc Eloot- plaatsvervanger: mevrouw Christa Coene

Namens OKRA Sint-Jan-Bentille : effectief lid: de heer Jozef Maenhout

Namens Landelijke Gilde Waterland-Oudeman en Watervliet : effectief lid: de heer Luc Van de Vijver - plaatsvervanger: de heer Koen Versluys

Namens Landelijke Gilde Sint-Jan-in-Eremo : effectief lid: de heer Olivier Diet

Namens Landelijke Gilde Sint-Margriete : effectief lid: de heer Mark Wulfrancke

Namens Landelijke Gilde Sint-Laureins : effectief lid: de heer De Geeter Noel - plaatsvervanger: Stefan Demuyt

Namens Ziekenzorg “Het Noorden” : effectief lid: mevrouw Hedwige De Busscher

Namens Femma Sint-Jan-Bentille : effectief lid: mevrouw Greta Goethals - plaatsvervanger: mevrouw Mireille Mariman

Namens Mondina vzw : effectief lid: mevrouw Sonia Sucaet

Deskundigen en personen beroepshalve betrokken bij cultuur: 

de heer Eddy Matthys

de heer Andy Mariman

de heer Jan Jongbloet

de heer Guy Blanquaert

de heer Erwin De Mul

ZONDER STEMRECHT : 

Volgende personen, zijn overeenkomstig de statuten, eveneens lid – zonder stemrecht van het cultureel adviesorgaan 

schepen bevoegd voor cultuur: de heer Carlos Bonamie

de cultuurbeleidscoördinator als ondersteunende ambtenaar

Het huishoudelijk reglement en de statuten kan je hier downloaden :

- huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan (pdf, 350.3 kB)

- statuten cultureel adviesorgaan (pdf, 237.7 kB)

3. Taken en realisaties van het Cultureel Adviesorgaan 

Het Cultureel Adviesorgaan geeft niet enkel advies in verband met het gemeentelijke cultuurbeleid en het culturele veld (dit kan gaan van advies omtrent reglementen tot het adviseren van bijvoorbeeld straatnamen) aan het gemeentebestuur, maar organiseert daarnaast jaarlijks enkele activiteiten: Vlaanderen Feest!, Open Monumentendag, Erfgoeddag, WAK, … Het Cultureel Adviesorgaan werkt rond deze bepaalde thema’s met werkgroepen. Ten slotte wil het Cultureel Adviesorgaan de samenwerking en het overleg tussen de verschillende verenigingen stimuleren. Op deze wijze ondersteunt en bevordert dit gemeentelijke adviesorgaan een kwalitatief en integraal cultuurbeleid.

4. Realisaties van het Cultureel Adviesorgaan 

De Reynaert Fietsroute en de kinderbrochure ‘Reynaert de vos’

Fietsroute langs een tiental Reynaertbeelden die door de gemeente werden aangekocht. Om het Reynaert-verhaal op een toegankelijke manier te introduceren bij kinderen aan de hand van de aanwezige beeldengroep, werd met behulp van Leader+-middelen de kinderbrochure “Reynaert de vos” ontwikkeld.

Folder ‘Kapellen in Sint-Laureins’

In de themaroute ‘Kapellen in Sint-Laureins’ worden de losstaande kapellen per deelgemeente voorgesteld met foto en bijhorende cultuurhistorische informatie van en verhalen over de kapellen. De basis van de brochuretekst wordt gevormd door de in de voorbereidende fase ingewonnen geregistreerde informatie bij bevoorrechte getuigen. 

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be