aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Kunst- en poëzieroute

Kunst- en Poëzieroute

COMEET bouwt in samenwerking met diverse partners een Meetjeslandse Kunst- en Poëzieroute uit. Op termijn moet een fietsroute de kunstwerken en de poëziepanelen met elkaar verbinden.

COMEET pikte het project “Kunst- en Poëzieroute Meetjeslandse Taalminnaars” op. Dit ontstond in de schoot van het Open Monumentencomité Kaprijke. COMEET wil het regionaal verder uitbreiden. Bedoeling is dat er op termijn in iedere Meetjeslandse gemeente een kunstwerk voor een taalfiguur komt. Voor veel voorvechters van de Nederlandse taal blijkt de wieg immers in het Meetjesland te hebben gestaan. Dit in samenwerking met o.m. de gemeentes, Leader+ en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

De eerste realisatie was “Den toeter”. Dit is de roepnaam voor het kunstwerk van Philip Aguirre y Otegui bij het historische stadhuis van Kaprijke. Het herdenkt Hippoliet Van Peene, de schrijver van het Vlaamse volkslied “De Vlaamse Leeuw”. Recent wordt er verder gewerkt aan de uitbouw en onthulling van poëziepanelen in diverse gemeenten van het Meetjesland.

Voor meer informatie: www.comeet.be.

Kunstwerk Lauwerijn

Het kunstwerk Lauwerijn staat op ’t Stee in Watervliet. De sculptuur is van de hand van kunstenaar Hans De Pelsmacker, Het werk bestaat uit drie rudimentaire geometrische volumes. Deze zijn laag en vlak tegen de grond.

De kunstenaar heeft zich, bij het uitdenken van het concept, laten inspireren door het landelijk, authentiek en open karakter van de streek rond Watervliet. Het is met zijn rechtlijnige kanalen, sluizen, dijken en kreken een weinig natuurlijk landschap. De mens heeft daar, omwille van economische redenen, werken in verricht en zodoende het uitzicht van het landschap bepaalt. De geschiedenis vertelt dat Hiëronymus Lauwerijn hierin het initiatief heeft genomen en hij heeft zo, indirect, het landschap van Watervliet en omstreken beïnvloed.

De drie rudimentaire geometrische volumes zijn vlak en laag tegen de grond. Net zoals de basiselementen uit dit horizontale landschap: het water, akkers, kanalen, dijken, kreken en de strakke wind. Het volume van de steen is ruw, massief en weerstaat aan alle natuurgeweld zoals de dijken, sluizen en bomenrijen een muur vormen tegen water en wind. Het volume van staal is een zuiver vierkant, evenwijdig verdeeld door de richels. Het oppervlakte is niet glad en heeft veel bruinschakeringen. Met dit volume wou de kunstenaar refereren aan het typische polder- en krekenlandschap, maar eveneens naar de mechanische vorm van de sluizen. De lijnen in het oppervlakte verwijzen naar de zin voor wetmatigheden, zoals bij Fibonacci. De opeenvolging van de evenwijdige lijnen is de weergave van zijn getallenreeks. Met het integreren van een horizontaal fijn lichtelement, doelt de kunstenaar op de volgende landschapservaring. Toen hij hier rondtoerde viel het hem op dat je het talrijke water niet echt ziet. Je hebt een zeker vermoeden door de aanwezige bomenrijen en dijken langs de kanalen en kreken. Tot je plots, door de stand van de zon, een fel licht waarneemt. 

Poëziepanelen

Sint-Laureins is één van de Meetjeslandse gemeenten waar poëziepanelen in het kader van de Kunst- en Poëzieroute staan.

poeziepaneel aan celiebrugEen paneel staat aan café De Roos (Celiebrug) met de volgende tekstborden: ‘Het Kanaal van’ Basiel de Craene en ‘Ondank’ van Herman Leenders.

Het tweede paneel heeft zijn plaats gevonden aan de Baileybrug met het gedicht ‘Canadezen’ van Paul Theunynck en met prozatekst van Paul De Wispelaere.

Het derde paneel staat op de kruising van de Stenenschuur met de Noorddijk met poëzie van Jef De Paepe ('Zomeravond in de polder') en van Jozef Maenhout ('Meetjeslandse beelden'). De gedichten refereren aan de omgeving, aan de polders en het water.

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be