aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Sint-Laureins in vogelvlucht

De gemeente Sint-Laureins bestaat uit de vijf deelgemeenten: Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Watervliet.

Laten we onze tocht beginnen in Sint-Laureins:

Sint-Laureins

Sint-Laureins is vermoedelijk ontstaan in de 12de of 13de eeuw als een nederzetting van turfstekers. 14de- en 15de-eeuwse bronnen vermelden de volgende plaatsnamen: Sinte Lauwereins ter Woestinen (1323), Sinte Laureins ten Moere (1326) en Sente Laureyns ten Blocke (1436).

De laatgotische Sint-Laurentiuskerk is een beschermd monument. Opmerkelijk is de kooromgang, een zeldzaamheid in een landelijke kerk. Het interieur is rijk aangekleed. Het vroegere hoogaltaar is getooid met een schilderij van Caspar de Crayer. De 17de eeuwse altaren zijaltaren zijn pareltjes van barokkunst. Deze kerk bezit een zeldzame 16de eeuwse kelk, een mooie collectie zilver– en koperwerk, alsook enkele prachtige oude gewaden.

De gemeente wordt bestuurd vanuit het neogotisch gemeentehuis (1902). Een devotiekapel uit de 19de eeuw is een bezoekje waard. Aan de rand van het centrum staat het godshuis (1843-1849). Van ver in de omgeving zie je de koepel. Hier in het godshuis werden zieken, bejaarden, gehandicapten en wezen opgevangen. Momenteel zijn er restauratiewerken aan de gang om het grote gebouw een nieuwe bestemming te geven.

In de gemeente is ook het Plattelandscentrum Meetjesland gevestigd.

Het Leopoldkanaal werd gegraven tussen 1846 en 1848. Het vormt zowat de natuurlijke grens tussen polder en houtland. Vissers kunnen hier hun hart ophalen.

Sint-Margriete

Sint-Margriete ligt in een vlak polderlandschap met een viertal visrijke kreken.

In het dorpscentrum ziet men de neogotische Sint-Margarethakerk (1881-1882). Enkele elementen herinneren ons aan de vroegere kerk: de kuip van de gotische doopvont, de schilderijen en het Sint-Margarethabeeld (1750). De altaren, de preekstoel en de kruisweg zijn typisch neogotisch. Op het kerkhof staat de Sint-Margarethakapel (1727) met binnenin een waterput. De ommegang ter ere van Sint-Margaretha werd onlangs mooi gerestaureerd. Vroeger was dit een bedevaartsplaats.

Op weg naar het kerkplein zien we het beeld van Reynaert voor de troon van Koning Nobel.

In de wijde omgeving komen we 4 grenspalen of tiendenpalen tegen. Dit waren afbakeningen tussen de bezittingen van de Gentse Sint-Baafsabdij (initialen SB), de Sint-Pietersabdij en de gronden van het bisdom Doomik. Het zijn overblijfselen uit de 15de en de 16de eeuw.

Blok-, Hollandersgat-, Vrouwkenshoek- en Molenkreek zijn pleisterplaatsen voor vissers en vogelliefhebbers; alsook de Val, de Zouteput en de Geuzeput.

Sint-Jan-in-Eremo

Het pittoreske éénbeukige witte Sint-Jan-de-Doperkerkje (1682) is gelegen in de Sint-Janspolder en was eertijds een belangrijk bedevaartsoord. Het vroeg 18de eeuws meubilair versterkt de intieme sfeer van dit kerkje. De preekstoel van Hendrik Hagheman) is een merkwaardig element, alsook het hoogaltaar waarin zich een mooi laat 17de eeuws schilderij op paneel bevindt.

In het dorp Bentille ziet men de Sint-Eligiuskerk. Op deze plaats stond reeds in de 13de eeuw een kapel. Deze kapel die merkelijk hoger gelegen was (achter de Graafjansdijk) diende als toevluchtsoord bij overstromingen. Het koor en de sacristie van dit kerkje dateert uit 1758. In de 19de eeuw werd de kapel in de lengte vergroot, in de 20ste eeuw kreeg ze 2 zijbeuken.

Typisch voor Sint-Jan-in-Eremo zijn de vijf kreken (ca. 65 ha), overblijfselen van de vele overstromingen. De Bentille-, Boere-, Mesure-, Oostpolder- en Roeselarekreek zijn waarschijnlijk oude turfputten. Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum ‘De Boerekreek’ is een goed uitgebouwd sportcentrum aan de gelijknamige kreek.

Kenmerkend voor het landschap zijn de verschillende dijken, waaronder de vroeger belangrijke Graafjansdijk (1404). De naam werd ontleend aan hertog Jan zonder Vrees.

Waterland-Oudeman

Dit dorp heeft een rijke geschiedenis. Sint-Niclaes ter Varent was een haventje dat zich in het huidige Zeeuws-Vlaanderen bevond. In de 16de eeuw werd de heerlijkheid Waterland gesticht. Hier lag ook het klooster ‘Elmare’ waarover sprake in ‘Van den vos Reynaert’. Door twisten tussen de katholieken en de protestanten ging rond 1670 elk zijn weg. De katholieken bouwden een nieuwe kerk in ‘den Oudeman’; de protestanten stichtten Waterlandkerkje.

interieur Niklaaskerk2De Sint-Niklaaskerk (1672) heeft een opmerkelijk rococo-interieur dat integraal werd gerestaureerd. Bezienswaardig zijn het laat 17de eeuws Sint-Niklaasaltaar in de zijkapel en het laat 18de eeuws hoogaltaar. Deze kerk heeft een mooie verzameling gerestaureerd zilver- en koperwerk.

De vele typische kreken in de omgeving zijn echte parels van de natuur met een opmerkelijke fauna en flora.

In de Oudemanskreek staat sinds 1995 een beeldengroep van de kunstenaar Chris Ferket: ‘Als de vos de passie preekt, boer let op je ganzen!’. Deze beeldengroep verwijst naar het vergane klooster Elmare.

Watervliet

In Watervliet liggen onder andere de Sint-Annapolder, Sint-Barbarapolder, Jonkvrouwpolder en de Kristoffelpolder.

Bij het binnenrijden van Watervliet, wordt u verwelkomd door de wolf Ysengryn.

De O.L.Vrouw Hemelvaartkerk van Watervliet

Deze kerk werd gesticht door Jeronimus Lauwerijn van Brugge en gebouwd tussen 1503 en 1540. Zij heeft de roepnaam “de Kathedraal van het Noorden” verkregen omwille van haar opmerkelijke architectuur en vooral haar buitengewoon rijk interieur.

Bij het binnentreden wordt men getroffen door de hoge gewelven, zuilenrijen en spitsboogramen, door het majestueus hoogaltaar in zwart-wit marmer van Fayd’herbe (1652–54) met een groot retabel van De Crayer, door de kooromgang met het koorgestoelte (Sauvage, 1643), de grafsteen van de stichter Jeronimus Lauwerijn, de prachtige barokke preekstoel en communiebank van Pulinx (1726), het indrukwekkend geheel van het portaal en het doksaal (eveneens Sauvage, 1649) met als sluitstuk het befaamde historisch orgel van Ledou, de grote verzameling van 16de- en 17de-eeuwse schilderijen met als kroonjuweel de monumentale triptiek ‘de Nood Gods’ (ca. 1520) met het zelfportret van de Meester van Frankfurt, een stads- en tijdgenoot van Quinten Metsijs. Deze triptiek werd opgenomen in de lijst van de Topstukken van de Vlaamse Gemeenschap (met Watervliet als enige landelijke kerk!) “omwille van de hoge kwaliteit en grote artistieke waarde ... één van de absolute meesterwerken uit deze periode”.

Deze kerk kan beschouwd worden als een authentieke museale site van kerkelijk erfgoed en religieuze kunst. Een bezoek meer dan waard.

Voor groepsbezoeken kan men reserveren bij:

  • Erik Versluys (kerkgids): tel. 09-328 92 32 - e-mail: erik.versluys@telenet.be
  • Kathleen Seynhaeve – Dienst Toerisme Sint-Laureins: tel. 09-218 76 47

Op het mooie marktplein of ‘Stee’, voor de kerk zien we de waterpomp (1781) gerestaureerd in 1996, één van de drie boterbanken (1788) waarop in de vorige eeuw de boerinnen op marktdagen zuivelproducten verkochten. Ook de kiosk (1932), het stadhuis (1781) en de pastorie (1774) zijn oogstrelende architecturele bouwwerken.
Dit dorpsgezicht is officieel beschermd.

In elke kerk is er een folder te bekomen met heel wat kunsthistorische informatie. Een route die alle kerken aandoet bedraagt ongeveer 30 km.

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be