Landelijke Gilde Sint-Laureins

logo landelijke gilde   logo landelijke gilde 2

Als plattelandsbeweging ijvert de Landelijke Gilde van St-Laureins voor een leefbaar platteland en voor de volledige ontplooiing van de plattelandsbewoners.

De Landelijke Gilde biedt aan haar leden (boeren, tuinders, plattelandsbewoners) een brede waaier van socio-culturele activiteiten, van ontmoeting, vorming en ontspanning.
De belangenverdediging van dorp en platteland krijgt vorm via aandacht en actie ondermeer rond de problematiek van de open ruimte en rond de gezins- en welzijnsproblematiek.

Erevoorzitter

Hoste Cyriel
Vlamingstraat 22
9980 St-Laureins
Tel.: 09-379 89 74

Voorzitter

De Baerdemaeker Dirk
Kruiskenstraat 9
9980 St-Laureins
Tel.: 09-379 03 28

Ondervoorzitter

De Wilde Valére
Kruiskenstraat 48
9980 St-Laureins

Secretaris

Welvaert Alex
Vlamingstraat 81
9981 St-Laureins
Tel.: 09-379 91 94

Seniorenverantwoordelijke

Notteboom Marcel

Gewestverantwoordelijke

Mattheeuws Bart
bart.mattheeuws@telenet.be

Bestuursleden

Welvaert Daniel
De Geetere Noël
Demuyt Stefan
Haers Paul
Meireson Etienne
De Cock Christof
Van Hecke Marc
Van Langeraert Patrick

Het jaarlijks lidgeld bedraagt momenteel 26 euro.
Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts 13 euro.

Hiervoor krijgt men een uitnodiging voor alle activiteiten van de Gilde St-Laureins.
Men krijgt eveneens het tweemaandelijkse tijdschrift NEST en BUITEN in de bus.

Voor meer inlichtingen, contacteer de bestuursleden van de Landelijke Gilde St-Laureins.

Een aantal activiteiten voor dit jaar: worstenkaarting, krulbollen, dropping, daguitstap, bedrijfsbezoek, bowling, gezinsfietstocht, themavergadering

Info over de Landelijke Gilden, Hoeve- en plattelandstoerisme en Meetjeslandse tuinclub op
www.landelijkegilden.be

www.meetjeslandsetuinclub.be

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be