De Vrienden van Watervliet

De vzw De Vrienden van Watervliet heeft tot doel op te komen voor (1) de bekendheid en het behoud van het erfgoed en de geschiedenis van Watervliet in het algemeen en (2) in het bijzonder voor de bekendheid, het behoud en de valorisatie van het architecturaal en artistiek (roerend en onroerend) patrimonium en erfgoed van de historische Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Watervliet. Daartoe organiseert zij o.m. rondleidingen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en muzikale evenementen.

Bestuursleden :

Erik Dooghe , penningmeester: 09 379 71 76

Cultuur

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 48
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be