aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Activiteiten 6 - 25 jarigen

Alle jeugdverenigingen uit groot Sint-Laureins en de socio-culturele verenigingen uit Watervliet en Waterland-Oudeman kunnen een gemeentelijke subsidie ontvangen wanneer zij activiteiten organiseren op het vlak van vorming, informatie en ontspanning. Bij uitzondering kunnen nog andere initiatieven voor deze doelgroep gesubsidieerd worden mits voldaan wordt aan de voorwaarden én na positief advies van de jeugdraad. Deze activiteiten moeten openstaan voor alle 6-25 jarigen in de gemeente.  Er moet ook ruimschoots promotie gemaakt worden in de gemeente.

De aanvragen worden via het standaard aanvraagformulier ingediend bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk 3 weken voor de activiteit doorgaat met een raming van de geplande kosten en inkomsten (bv. inschrijvingsgeld). De aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de dienst Vrije Tijd en in de bibliotheken van Sint-Laureins en Watervliet. U kan het formulier ook hier (pdf, 23.8 kB)  vinden.

De aanvragen worden betoelaagd aan 50% van de kosten met een maximum van 125 euro per activiteit. Uiterlijk binnen een maand na het doorgaan van de activiteit moet een financieel verslag worden ingediend, waarbij alle bewijsstukken dienen gevoegd te worden. Het College van Burgemeester en Schepenen kent de bedragen toe. De uitbetaling wordt voorzien binnen 60 dagen na het doorgaan van de activiteit.

Jeugddienst

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 46
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be