aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Kadervorming

Wie als vrijwilliger actief is binnen het jeugdwerk in Sint-Laureins kan een aanvraag tot terugbetaling van gevolgde cursussen of vormingsdagen met betrekking tot kadervorming indienen. Wie actief is in jeugdwerk buiten de gemeente maar in Sint-Laureins woont, kan een aanvraag tot terugbetaling indienen, indien hij geen gebruik kan maken van terugbetaling van kadervorming in de gemeente waar hij zich inzet.

De aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via de individuele aanvraagformulieren of via de jaarlijkse subsidieaanvragen van de jeugdverenigingen. Op de gemeentelijke jeugddienst zijn hiervoor aanvraagformulieren beschikbaar, je kan het ook hier (pdf, 13.6 kB) downloaden. Bij het aanvraagformulier dient een door de erkende jeugdorganisaties afgeleverd attest met vermelding van data, inhoud van de gevolgde kadervorming, kostprijs en identiteit van de persoon die de kadervorming volgde, bijgevoegd te worden.

Bij de aanvragen wordt de volgende periode in aanmerking genomen: van 1 september van het vorig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar. De aanvragen worden uiterlijk 30 september ingediend; de uitbetaling wordt voorzien uiterlijk eind december. Het college van burgemeester en schepenen kent de bedragen toe.

Jeugddienst

Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 46
F 09/218 76 51
dienstvrijetijd@sint-laureins.be