aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Groene Warande

Groene Warande: park in wording !

Tussen de nieuwe verkaveling Vlasbloem en het milieupark wordt momenteel een nieuw park aangelegd dat we de “Groene Warande” hebben gedoopt. Immers op oude kaarten zie je duidelijk dat deze plaats gekend staat als “warande”, vandaar ook de gelijknamige straat gelegen een eindje verder.

Het park wordt ingericht met oog voor verschillende doelgroepen en het zal verschillende functies kunnen vervullen.

De groene open ruimte wordt een echte speelruimte en een plaats waar je de benen kunt strekken! Op de verschillende voorziene speeltuigen zullen kinderen zich zeker kunnen uitleven. Het open grasveld is tevens zeer uitnodigend om te ravotten en vrij te spelen. Wie even een ommetje wil maken kan rond het park wandelen en daarna verpozen op één van de banken die worden geplaatst. Of wat dacht je van een picknick aan de picknick-bank?

In het park is ook een bufferbekken aangelegd. Dit bekken vangt het regenwater op dat wegvloeit van de verharde oppervlakken uit de verkaveling. Hierdoor kan je gerust zijn dat er in de verkaveling geen overstromingsgevaar is.

Er zullen ook verschillende inheemse bomen en struiken aangeplant worden, die veelal “bij-vriendelijk” zijn, immers zijn bijen noodzakelijke bestuivers in de land-en tuinbouw en daarom willen we deze nuttige insecten een duwtje in de rug geven. Ook wordt een hoogstamboomgaard aangeplant, een typisch landschapselement in onze streek. De boomgaard zal op termijn een grote belevingswaarde hebben voor de omwonenden en dorpsbewoners. In de lente kun je genieten van de prachtige bloesems (waarop de bijen zich kunnen uitleven) en in het najaar kan er fruit van eigen bodem worden geplukt! Dat worden ongetwijfeld fijne momenten voor het hele gezin!

Je ziet dat het park meerdere functies zal vervullen! Het wordt een groene omgeving waar aandacht wordt gegeven aan milieu, biodiversiteit, klimaat en streekidentiteit en waar beleving, spel en ontmoeting tussen jong en oud centraal staan!

Deze meerwaarde voor onze inwoners wisten ook de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen naar waarde te schatten. Immers besloten beide overheden om de aanleg van het park voor een groot stuk te subsidiëren. De gemeente legt nog een deel bij en zal nadien als eigenaar het park ook blijven onderhouden.

Het park zal te bereiken zijn via de Bisdomstraat en de Vlasbloem. De opening is voorzien in het voorjaar 2017. We houden u zeker op de hoogte !

Download hier het plannetje : schets Groene Warande (image/jpeg, 155.0 kB).

groene warande
Klik om te vergroten