aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Polders en waterschappen

De werking van de polders en wateringen wordt in hoofdzaak bepaald door volgende regelgeving:

·    de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

·    de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders

·    het K.B. van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de polders en van de wateringen.

·    de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Polderbesturen houden zich in grote lijnen bezig met volgende taken:

1.    De eigendommen gelegen binnen de grenzen van het territoriaal gebied vrijwaren tegen overstroming en het overtollige grond- en oppervlaktewater er van afleiden.

2.     Waterlopen, dijken, stuwdammen, sluizen, wegen en kunstwerken en in het algemeen, alle werken die belang opleveren voor de poldergemeenschap aanleggen en onderhouden.

3.     Alle zodanige beslissingen nemen die de algemene vergadering in het belang van de polder nodig zal achten.

In onze gemeente zijn er 3 polderbesturen actief.

Generale Vrije Polder

Adres:  Sint-Margrietestraat 53, 9981 Sint-Laureins

Telefoon:  09/3799667

Fax:  09/3797891

E-mail:  info@generalevrijepolders.be 

Oppervlakte:  4023 ha.

Isabellapolder

Adres:  Sleidinge-dorp 6, 9940 Sleidinge

Telefoon:  09/3575770

Fax:  09/3577978

E-mail:  info@isabellapolder.be 

Oppervlakte:  6576 ha.

Slependammepolders

Adres:  Kruiskenstraat 1, 9980 Sint-Laureins

Telefoon:  09/3798695

Fax:  09/3798695

E-mail:  griffier@slependammepolders.be

Oppervlakte:  6000 ha.

Actuele informatie is te vinden op de site van de Vereniging van Vlaamse polders en wateringen: www.vvpw.be

De waterschappen werden opgericht in uitvoering van het decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003. Waterschappen zijn samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid met vertegenwoordigers van het Vlaams gewest, de provincie, de gemeente en de Polders en Wateringen.

In onze gemeente zijn er twee waterschappen actief.

Het waterschap Krekenland is onder meer actief in het deelbekken Krekenland.

Het waterschap Brugse Polders Oost is onder meer actief in het deelbekken Meetjeslandse polders.

Meer informatie over de deelbekkens en de waterschappen vind je hier.