aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Afkoppeling van hemelwater

Wanneer een nieuwe riolering in de straat wordt gelegd wordt vaak een gescheiden stelsel aangelegd waarbij het regenwater apart van het afvalwater wordt afgevoerd. De aanpalende bewoners dienen dan ook hun afvalwater gescheiden van het regenwater aan te brengen op de riool en de regenwaterafvoer. Bij dergelijke werken worden alle omwonenden hierover geïnformeerd via brieven of een infovergadering.

Echter bij grondige renovaties aan woningen of bij heraanleg van een oprit krijgen we soms de vraag of het mogelijk is het hemelwater te kunnen afkoppelen van de riolering. Dergelijke individuele vragen kunt u aanvragen door uw naam, adres en telefoonnummer over te maken aan de technischedienst@sint-laureins.be.