aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

IBA's

Op termijn dient al het afvalwater te worden gezuiverd. Het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente geeft aan welke woningen op termijn zullen worden aangesloten op een riolering en welke niet. Bij de woningen die niet zullen worden aangesloten (in rood gemarkeerd op het zoneringsplan) moet er een individuele waterzuivering geplaatst worden. Staat uw woning in een rode zone en wil u op korte termijn een IBA plaatsen, dan kan dit uitgevoerd worden door De Watergroep, in samenwerking met de gemeente.

De plaatsing van een IBA wordt geraamd op 7.000 euro. Worden de werken uitgevoerd door De Watergroep, dan wordt hiervoor 2.250 euro gefactureerd aan de bewoner, de rest wordt betaald door de gemeente. Hierbij zit ook het beheer en het jaarlijks onderhoud en dit tot einde levensduur van de IBA.

Wil u een IBA plaatsen, maak dan volgende gegevens over naar milieu@sint-laureins.be met het uitdrukkelijk verzoek tot plaatsen van een IBA: uw naam, adres en telefoonnummer. De gemeente stuurt deze gegevens door aan De Watergroep na toetsing van het zoneringsplan. De plaatsing van de IBA gebeurt pas nadat u een overeenkomst heeft ondertekend waarin alle modaliteiten zijn vastgelegd.

Retributiereglement voor de levering, plaatsing en beheer va individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (pdf, 270.5 kB).