aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vuurtje stoken

Verbranden van afval: schadelijk voor stoker en buren !

Het verbranden van afval zorgt niet alleen voor rook- en geurhinder, het is ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid !
Bij verbranding van afval komen dioxines, PAK’s, fijn stof en zware metalen vrij. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van alle dioxine-uitstoot in Vlaanderen afkomstig is van sluikstoken !

Deze gevaarlijke stoffen stapelen zich op in lichaamsvetten, waardoor gezondheidsproblemen niet onmiddellijk maar jaren later kunnen voorkomen. Ziekten die het gevolg zijn van de opname van deze stoffen zijn kanker, groeistoornissen, aandoeningen aan lever, maag en darmen.

Het verbanden van afval is bij wet verboden. Bij overtredingen kan hiertegen proces verbaal opgemaakt worden.

Wat mag men wel verbranden in haarden of kachels binnenshuis ?

- aardgas, stookolie, steenkool, onbehandeld droog hout en houtpellets

Wat mag men verbranden in open lucht ?

De Vlaamse milieuwetgeving verbiedt het verbranden van afval in open lucht! Het verbod geldt niet alleen op het verbranden van papier, plastic en andere rommel, maar ook voor biomassa-afval zoals houtafval en groenresten.

Hierop zijn enkele specifieke uitzonderingen waarbij het verbranden in open lucht is toegelaten:

1/ Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur en het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Zo een evenement mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt !

2/ Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet. 

3/ Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatsen van het biomassa-afval niet mogelijk is en deze uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan. Hiervoor dient men een schriftelijke toestemming te krijgen van de gemeente.

4/ De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatste van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is !

5/ Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel.

Heel concreet komt deze wetgeving er op neer dat particulieren geen snoeihout meer mogen verbranden in open lucht !

Wanneer landbouwers snoeihout willen verbranden, dan dient dit eerst volledig gedroogd te worden, aangezien enkel droog onbehandeld hout mag verbrand worden. Een tweede voorwaarde is dat de afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is ! Er dient een afstand gerespecteerd te worden van 100 m ten opzichte van begroeiing en bebouwing.

Niet zomaar alle hout mag je verbranden !

Enkel droog onbehandeld stukhout mag verbrand worden.

Volgend behandeld houtafval mag nooit verbrand worden:

- sloophout

- geverfd of gevernist hout

- geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur)

- gebeitst hout

-multiplex

-spaanplaat,…

Waar kan je terecht met je afval ?

Vele afvalsoorten worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald met de huis-aan-huisophaling. Verder kan je met allerlei afval terecht op het milieupark.

Voor groenafval bestaan een aantal alternatieven:

Hakselen: De houtsnippers kunnen gebruikt worden als bodembedekker en de structuur van de bodem verbetert er van. Zo hoef je geen dure boomschors aan te kopen om de borders onkruidvrij te houden ! Houtsnippers kunnen ook gebruikt worden als brandstof. Er bestaan biomassabranders waarin houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof !

De aankoop van een hakselaar wordt door IVM voor 10 % gesubsidieerd met een maximum van 80 euro. Maar kopen hoeft niet, tegen een betaalbare prijs kan je een hakselaar huren of je betaalt een uurtje een tuinman mét hakselaar

-  Milieupark: met snoeihout kan je ook naar het milieupark komen. Ieder gezin kan jaarlijks 2 m³ gratis aanbrengen. Je betaalt slechts 1 euro toegangsgeld. Boven de 2 m³ betalen gezinnen 5 euro/m³. Het milieupark is gelegen in de Sint-Jansstraat 14, 9982 Sint-Laureins.

Takkenwal: takken kan je ook stapelen tussen twee rijen palen. De takkenwal zal na verloop van tijd composteren, zodat je bovenaan nieuw snoeihout kan bijstapelen. De takkenwal vormt een ecologisch element in de tuin: egels, muizen, insecten en dergelijke vinden er een schuilplaats.

- Met fijn snoeihout kan je ook een vlechtwerk maken, bijvoorbeeld om borders in de tuin mee af te boorden.

Heb je vragen over het hakselen of verwerken van snoeihout dan kan je raad vragen aan de compostmeesters. Vanaf maart vind je ze elke 2de zaterdag van de maand op het demo-composthoekje van het milieupark tussen 9.00 en 12.00 uur.

Meer tips vind je bij het item huisvuil-en afvalverwerking.

Onderhoud kachel en schoorsteen

Om voor een goede verbranding en een goede afvoer van de verbrandingsgassen te zorgen is het belangrijk dat de schoorsteen minstens één keer per jaar wordt gereinigd door een schoorsteenveger. Hij kan je een attest van reiniging geven.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht op volgende site

www.lne.be/campagnes/stook-slim

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be