aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Pesticiden

De afgelopen decennia is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsmaar toegenomen, vooral omwille van het gebruiksgemak en de relatief lage kostprijs.

Dit gebruik heeft uiteraard zijn gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Bestrijdingsmiddelen komen onder meer via uitspoeling terecht in het oppervlaktewater, maar ook in het grondwater ! Dit heeft er toe geleid dat steeds meer zuiveringstechnieken moeten worden toegepast om de kwaliteit te garanderen voor drinkwater.

Daarom moeten we werk maken van een geleidelijke afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alle openbare besturen zullen tegen ten laatste 2015 moeten streven naar een nulgebruik. Door het toepassen van niet-chemische technieken, zoals borstelen, branden, stomen en manuele onkruidverwijdering zullen we uiteindelijk moeten komen tot een nulgebruik. Dit werk is veel arbeidsintensiever en vraagt dus een hele ommekeer in de werkwijze van de gemeentelijke diensten.

Omdat het personeel van de groendienst niet overal tegelijk kan komen, zullen er misschien plaatsen zijn waar er (tijdelijk) meer onkruiden groeien dan op andere plaatsen. Daarom vragen wij aan de burgers de groei van kruiden in greppels, tussen straatstenen en in groenzones te tolereren en niet te zien als vuil. De plantjes zijn immers een stuk natuur en het milieu wordt er beter van als we geen chemische middelen gebruiken !

Verder kan je de gemeente helpen in de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen !

- Veeg het voetpad en de goot voor je woning regelmatig. Op die manier kan voorkomen worden dat zand en stof zich ophopen in greppels en tussen de tegels. Zo vermijd je de groei van onkruiden. Particulieren mogen op het openbaar domein (o.a. voetpaden, berm, ...... ) geen pesticiden gebruiken.

- Sinds een paar jaar maakt de gemeente werk van de sanering van haar begraafplaatsen. Tegelijk worden de paden heraangelegd: de rode grind maakt meer en meer plaats voor grasstroken. Na deze omvorming zullen ook de kerkhoven zonder pesticiden kunnen onderhouden worden. Zo zal het gras regelmatig worden gemaaid en het verhard hoofdpad zal geborsteld of gebrand worden. Aan de familie willen we vragen zoveel als mogelijk in te staan voor het onderhoud van de concessiegrond. Hierbij denken we aan het verwijderen van de onkruiden rond de grafzerk. Dit vraagt van u en van het gemeentepersoneel een zeer grote inspanning maar samen zijn we sterker om het onderhoud voortaan pesticidenvrij te doen ! Alvast dank voor uw hulp.

Ook bij u thuis kan u het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen of vermijden. Praktische tips voor huis, tuin, land-en tuinbouw zijn terug te vinden op de website www.zonderisgezonder.be.

Giet geen resten van pesticiden in de riool, maar breng ze naar het milieupark om in te zamelen bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval).

Op het gemeentehuis ligt volgende brochure ter beschikking: “Ongewenste gasten in je huis of tuin” met praktische tips om insecten, slakken of kleine knaagdieren op een mens- en milieuvriendelijke manier te weren.

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be