aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Pesticiden

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heeft gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Bestrijdingsmiddelen komen onder meer via uitspoeling terecht in het oppervlaktewater, maar ook in het grondwater ! Dit heeft er toe geleid dat steeds meer zuiveringstechnieken moeten worden toegepast om de kwaliteit te garanderen voor drinkwater.

Daarom moeten we werk maken van een afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De gemeentediensten maken sinds 2014 geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen.

Door het toepassen van niet-chemische technieken, zoals borstelen, branden, stomen en manuele onkruidverwijdering zijn we kunnen komen tot een nulgebruik. Dit werk is veel arbeidsintensiever en vraagt dus een hele ommekeer in de werkwijze van de gemeentelijke diensten.

Omdat het personeel van de groendienst niet overal tegelijk kan komen, zullen er misschien plaatsen zijn waar er (tijdelijk) meer onkruiden groeien dan op andere plaatsen. Daarom vragen wij aan de burgers de groei van kruiden in greppels, tussen straatstenen en in groenzones te tolereren en niet te zien als vuil. De plantjes zijn immers een stuk natuur en het milieu wordt er beter van als we geen chemische middelen gebruiken !

Verder kan je de gemeente helpen in de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen !

- Veeg het voetpad en de goot voor je woning regelmatig. Op die manier kan voorkomen worden dat zand en stof zich ophopen in greppels en tussen de tegels. Zo vermijd je de groei van onkruiden. Particulieren mogen op het openbaar domein (o.a. voetpaden, berm, ...... ) geen pesticiden gebruiken.

- Sinds de omvorming van de kerkhoven, worden ook deze plaatsen onderhouden zonder gebruik te maken van pesticiden. Zo wordt het gras regelmatig gemaaid en het verhard hoofdpad wordt geborsteld of gebrand. Aan de familie willen we vragen zoveel als mogelijk in te staan voor het onderhoud van de concessiegrond. Hierbij denken we aan het verwijderen van de onkruiden rond de grafzerk. Dit vraagt van u en van het gemeentepersoneel een zeer grote inspanning maar samen zijn we sterker om het onderhoud pesticidenvrij te doen ! Alvast dank voor uw hulp.

Ook bij u thuis kan u het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen of vermijden. Praktische tips voor huis, tuin, land-en tuinbouw zijn terug te vinden op de website www.zonderisgezonder.be.

Giet geen resten van pesticiden in de riool, maar breng ze naar het milieupark om in te zamelen bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval).

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be