aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Procedure omgevingsvergunning - milieu

Op 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking getreden. Deze vervangt de milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning.

Dit betekent dat wanneer u wil bouwen én milieu-activiteiten wil uitoefenen, dit dient aangevraagd te worden in één en dezelfde omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning dient digitaal aangevraagd te worden. Een aanvraag wordt ingediend in het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

De omgevingsvergunning is opgedeeld in een gewone procedure (dit is met een openbaar onderzoek), een vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) en een melding.

Om te weten of u vergunningsplichtig bent voor milieu-activiteiten moet u de indelingslijst van Vlarem raadplegen. De rubrieken in deze lijst zijn ingedeeld in de 1ste, 2de of 3de klasse. Valt uw activiteit onder één of meer van deze rubrieken dan dient u een vergunning aan te vragen.

Raadpleeg hier de milieuvergunningenwegwijzer om zicht te krijgen of u vergunning dient aan te vragen. ( link: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer )

Wenst u een activiteit te doen die uitsluitend ingedeeld is in de 3de klasse, dan dient u digitaal een melding in te dienen.  Van zodra je bent ingedeeld in de 2de of 1ste klasse vraag je een vergunning aan.

Het kan natuurlijk zijn dat u voor het uitoefenen van uw activiteiten ook een verkoopzaal, een stalling of een werkplaats wil (ver-)bouwen. In dat geval vraagt u zowel de stedenbouwkundige handelingen als de milieu-activiteiten aan in één omgevingsvergunningsaavraag.

Voor meer info kan je bij de gemeente terecht bij de dienst omgeving (milieu en stedenbouw).

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be