aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Reglement huisvuilzakken om medische redenen

Personen die omwille van medische redenen nood hebben aan bijkomende huisvuilzakken, kunnen jaarlijks vuilniszakken bekomen. Dit reglement regelt de werkwijze voor het bekomen van gratis huisvuilzakken aan die personen die om medische redenen, ongewild meer gezondheidsafval produceren.

Artikel 1: Doelgroep

Personen die omwille van medische redenen extra verzorgingsmateriaal gebruiken zijnde incontinentiemateriaal, stoma’s, sondes en nierdialysepatiënten verbruiken extra vuilniszakken en betalen daardoor ook extra huisvuilkosten.

Artikel 2: Voorwaarden

2.1. De aanvrager is een inwoner van Sint-Laureins die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente.

2.2. De aanvrager heeft een verhoogd afvalverbruik om medische redenen. Hierbij gaat het over personen met incontinentie, personen met een stoma, personen die leven van sondevoeding en nierdialysepatiënten die thuis peritoneale dialyse doen.

2.3. De aanvrager is privaat gehuisvest waarbij hij/zij niet verbonden is aan een (woonzorg)voorziening of assistentiewoning met uitzondering van personen gehuisvest in assistentiewoningen die voorzien in individuele afvalverwerking.

Artikel 3: Aantal vuilzakken

3.1. De aanvrager heeft jaarlijks recht op 2 gratis rollen huisvuilzakken van 60 liter.

3.2. Wanneer meerdere gerechtigden op hetzelfde adres wonen, worden 2 gratis rollen huisvuilzakken verdeeld per gerechtigde.

Artikel 4: Aanvraag

4.1. De aanvraag gebeurt jaarlijks via het gemeentelijk aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen op het secretariaat van de Dienst Burgerzaken of online te downloaden via de gemeentelijk website.

4.2. Het aanvraagformulier moet, naast de persoonlijke gegevens, ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

4.3. Per kalenderjaar moet een nieuwe aanvraag ingediend worden op een nieuw origineel ingevuld aanvraagformulier.

Artikel 5: Ophalen

5.1. De huisvuilvalzakken moeten afgehaald worden op de Dienst Burgerzaken in Sint-Laureins of in Watervliet en dit tijdens de openingsuren. Na controle van de aanvraag kunnen de gratis huisvuilzakken direct meegenomen worden.

5.2. Naast het ingevuld aanvraagformulier moet de aanvrager ook zijn/haar identiteitskaart voorleggen. Kan de rechthebbende om medische redenen zelf niet aanwezig zijn, dan moet de afhaler zijn/haar identiteitskaart voorleggen.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden : aanvraagformulier gratis huisvuilzakken om medische redenen (pdf, 680.8 kB).

Het reglement kan je hier downloaden: reglement gratis huisvuilzakken om medische redenen (pdf, 654.3 kB).

Openingsuren afhaalpunten (pdf, 447.8 kB)

Milieu

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 55
F 09/379 07 77
milieu@sint-laureins.be