Actueel

Wereldwaterdag op vrijdag 22 maart 2019 : sta even stil bij jouw waterverbruik !

KRAANTJESWATER, EEN LUXE IN HUIS! Op 22 maart is het Wereldwaterdag en staan we even stil bij ons waterverbruik. Drink jij wel eens kraantjeswater? Waarom zou je het niet doen? Het is het milieuvriendelijkste drankje dat er bestaat. Het wordt zonder transport en zonder verpakking bij jou thuis g...
lees meer >>

Uitnodiging infoavond over de dorpskernvernieuwing 25 maart 2019

Binnenkort starten de werken van de dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins. Deze werken bestaan uit wegenis- en rioleringswerken in Leemweg (Eerstestraat – Dorp) en Dorpsstraat (Smissestraat – Nieuwbedelf). Binnen dit project zal de weg volledig worden vernieuwd. Er zullen fietspaden worden aange...
lees meer >>

Heb je schade geleden naar aanleiding van de storm van 10 maart 2019? Meld dit bij de gemeente !

Het gemeentebestuur van Sint-Laureins wil een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid om de storm van 10 maart 2019 te laten erkennen als ramp. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Heeft u schade geleden? Meld dit bij de gemeente! We registreren de schadevaststellingen en bezorgen ze aan de Vlaam...
lees meer >>

Oproep kandidaten voor de adviesraden

Adviesraden hebben als taak het bestuur op regelmatige basis of op systematische wijze te adviseren. Het nieuwe gemeentebestuur wil de inwoners, met hun wensen, ideeën en talenten betrekken bij het beleid. Heb je hiervoor belangstelling en meen je een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ...
lees meer >>

Schrijf je snel in voor de G-Sportkampen 2019

Heb je nog geen plannen voor de vakantieperiodes en doe je graag aan SPORT? Schrijf je dan snel in voor een G-sportkamp. De organisatoren bezorgen je een onvergetelijke sportervaring met deskundige G-sportbegeleiders en een sportaanbod op jouw maat. Aarzel niet om je in te schrijven want de plaa...
lees meer >>

Zacht water voor inwoners van Sint-Laureins

Begin dit jaar heeft De Watergroep haar nieuwe waterproductiecentrum in Eeklo in dienst genomen. Van hieruit leveren ze lekker en gezond drinkwater in Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins. Hierdoor zullen de klanten voortaan zachter water krijgen, wat heel veel voordelen biedt voor het dagelijks com...
lees meer >>

Agenda gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn donderdag 21 maart 2019

Bijeenroeping van de gemeenteraad Zitting van 21 maart 2019 - 20.00 uur Locatie: Gemeenteraadzaal Geachte Overeenkomstig artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, nodigt de voorzitter van de gemeenteraad u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad. Openbaa...
lees meer >>

Straten in Sint-Laureins afgesloten door het stormweer !

Door het stormweer zijn bepaalde straten afgesloten : Afgesloten straten: - Smissestraat (tussen Rommelsweg tot Vaakweg) – 2 omgewaaide bomen, beschadigd wegdek en grote putten - Lievestraat (tussen Celie en de Leiestraat (Moerhuize) – 3 omgewaaide bomen – wegdek zwaar beschadigd en grote putten...
lees meer >>

Maart 2019 : Maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur Stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.
lees meer >>

Wil je graag voorzitter zijn van een stembureau in de gemeente ?

Wil je graag voorzitter zijn van een stembureau in de gemeente Sint-Laureins in de voormiddag op 26 mei 2019 ? Of ga je liever stemmen gaan tellen in Eeklo in de namiddag ? Geef je op als vrijwilliger en we delen dit mede aan de Vrederechter die de aanduiding doet. Stuur een mail naar :burgerzak...
lees meer >>

Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Vanaf heden kan men gratis huisvuilzakken bekomen om medische redenen. Je kan het aanvraagformulier bekomen op de dienst burgerzaken of je kan het downloaden op de website van het gemeentebestuur : http://www.sint-laureins.be/website/10-www/267-www/4994-www.html .Je kan het formulier ook hier do...
lees meer >>

Gratis workshop “correct gebruik van huishoudtoestellen” vrijdag 5 april 2019

Makerslab De Shack organiseert een gratis workshop 'Het correcte gebruik van uw huishoudtoestellen' op vrijdag 5 april 2019 om 19.30 uur in de Oude Pastorie, Leemweg 5 te 9980 Sint-Laureins. Hoezo, een no-frost vriezer moet je ook ontdooien? Welke producten zorgen voor het beste resultaat in jou...
lees meer >>

Vacature : OCMW zoekt een zorgkundige (m/v)

Het OCMW van Sint-Laureins zoekt een zorgkundige (m/v) voor een tewerkstelling in het WZC Sint-Jozef Taakinhoud: U staat in voor het zorgzaam en gepast verzorgen van de bewoners in het WZC. U besteedt continu aandacht aan de bewoners en stelt alles in het werk om hen het hoogst mogelijke comfort...
lees meer >>

Groepsaankoop stookolietanksanering loopt nog tot 31 juli 2019

Plan je de omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere warmtebron? Of bent je al omgeschakeld, maar is uw stookolietank nog niet gesaneerd? Doe dan mee aan de groepsactie stookolietanksanering van Veneco en geniet van uitzonderlijke voorwaarden. De prijzen en meer info over deze groeps...
lees meer >>

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek (tot en met 18 juni 2019) over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbehee...
lees meer >>

Bomen rooien en vervangen langs Leopoldkanaal

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv gaat heel wat oude bomen langs het Leopoldkanaal in Sint-Laureins vervangen door nieuwe exemplaren. De eerste werken gaan rond half november van start en worden in het voorjaar van 2019 verdergezet. Half november start een aannemer in opdracht van de Vl...
lees meer >>

Afschakelplan Sint-Laureins bij energieschaarste

Er is de laatste tijd al heel wat in de media verschenen omtrent het afschakelplan van de federale overheid en transportnetbeheerder Elia. Om bij stroomtekort de hinder beter te kunnen verspreiden werd het afschakelplan bijgewerkt. Het nieuwe plan verdeelt ons land in 8 schijven in plaats van 6....
lees meer >>

Wens je geen telefoonboeken meer aan huis ?

Als milieubewuste gemeente willen wij in de toekomst vermijden dat er nodeloos telefoonboeken aan huis worden afgeleverd. Om papier te besparen kunnen niet-gebruikers van de gidsen zich tot 15/04/2019 uitschrijven via het formulier op https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek . Wie zich uitschrijft ...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Privacy - GDPR
Inschrijving nieuwsbrieven
OCMW-logo 3
Toerisme Sint-Laureins
meetjesland
De Meet
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins