Actueel

Verbod op vuurwerk en kerstmarkten

Vanaf vrijdag 27 november 2020 tot en met 17 januari 2021 geldt er in de volledige provincie Oost-Vlaanderen een verbod op: Kerstmarkten, winterdorpen en in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen. Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen,...
lees meer >>

Nacht van de Meetjeslandse Kerken

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november zouden Erfgoedcel Meetjesland en IOED Meetjesland onder normale omstandigheden samen met tal van (erfgoed)verenigingen en kerkraden de Nacht van de Meetjeslandse Kerken organiseren. Dertien parochiekerken stelden graag hun deuren open voor het grote p...
lees meer >>

Corona Walk in Sint-Margriete

Wandelclub Roal Benti organiseert van 21 november tot en met 6 december 2020 de Corona Walk in Sint-Margriete. Gedurende twee weken worden twee wandellussen van 5.6 en 6.3 km permanent uitgezet. In totaal dus goed voor 11.9 km wandelplezier door de Sentse polders. De wandeling vindt plaats in de...
lees meer >>

Bestel nu je gft-container!

Vanaf april 2021 zal groenten-, fruit- en tuinafval, kortweg gft, huis-aan-huis ingezameld worden. Ongeveer 30 % van de restafvalzak is gevuld met gft. Aangezien dit deel perfect kan gecomposteerd worden, willen we vanaf volgend jaar alle inwoners vragen om geen gft meer in de restafvalzak te st...
lees meer >>

Online renovatieadvies op maat

Is je woning klaar voor de toekomst? Een renovatieadviseur antwoordt via een tele-advies op al je renovatievragen. In deze onzekere tijden willen we als gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen je graag verder blijven helpen met je (ver)bouwplannen. Onz...
lees meer >>

Inzage kiezerslijst stemgerechtigden 2021 Generale Vrije Polders

De lijst der stemgerechtigden voor de algemene vergadering van de Generale Vrije Polders 2021 ligt ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis tot en met 30 november 2020. Je kan de kiezerslijst enkel op afspraak inkijken en dit wegens de huidige coronamaatregelen, na het bekijken van de...
lees meer >>

Hou je kot gezond!

De week van 16 tot en met 20 november 2020 is de actieweek Gezond Binnen 2020. Door corona brengen we met z’n allen meer tijd door in onze woning, zeker nu het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de lucht in je woni...
lees meer >>

Tips rond brandpreventie

Enkele tips rond brandpreventie per ruimte: Woonkamer Plaats geen brandbare materialen in de buurt van een verwarmingstoestel of open haard. Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter, zeker niet als er ook kinderen of huisdieren aanwezig zijn. Kaarsen met eenLED-lampje zijn een veilig a...
lees meer >>

Vermijd verplaatsingen naar Nederland!

Samen proberen we corona te bestrijden, zowel in Nederland én in België. Doe noodzakelijke boodschappen dicht bij huis. Vermijd zoveel mogelijk verplaatsingen naar Nederland. Is een bezoek aan Nederland noodzakelijk? Denk dan aan de Nederlandse regels: kom alleen naar de winkel; houd 1,5 meter ...
lees meer >>

Inschrijven gemeenteraad

Wegens de huidige coronamaatregelen vindt de gemeente - en OCMW-raad tijdelijk digitaal plaats. Je kan de digitale gemeente- en OCMW-raad meevolgen indien je op voorhand ingeschreven bent. Na inschrijving, ontvang je een link (uitnodiging) om de online raad mee te volgen. Praktisch Elke derde d...
lees meer >>

FERM Sint-Laureins creëert een troostplek

We leven in een bizarre tijd. Corona heeft ons leven overhoop gehaald. We dragen mondmaskers, ontsmetten onze handen en contacten zijn schaars geworden. En dat terwijl we er net nu zo'n nood aan hebben. Vooral als we in deze tijd afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is, we slecht ni...
lees meer >>

#meetjeslandtegencorona

Beste Meetjeslander Ook in onze mooie streek slaat het COVID-19-virus ongemeen hard toe. De signalen van onze zorginstellingen en zorgverstrekkers zijn ronduit onrustwekkend. Het is al vijf nà twaalf! Daarom is het dringend nodig om samen de krachten te bundelen. Lees hier de Open Brief van de M...
lees meer >>

Vervallen grafconcessies 2020-2021

Op de begraafplaatsen in Sint-Laureins, Sint-Margriete, Bentille, Watervliet en Waterland-Oudeman werden vanaf 23 oktober 2020 bordjes geplaatst bij verschillende graven en nissen met de boodschap dat de concessie in 2020 of 2021 vervalt. De nabestaanden hebben de keuze deze concessie al dan nie...
lees meer >>

Rooien bomen langs Leopoldkanaal

Vanaf begin november tot en met midden december 2020 verwijdert De Vlaams Waterweg nv bomen langs het Leopoldkanaal. Voor iedere boom die gekapt wordt, zal een nieuwe in de plaats komen. De aannemer zal twee zones aanpakken: 1,3 kilometer tussen de Zonne- en Langewegbrug op de linkeroever (kant...
lees meer >>

Verwarmings - of brandstoftoelage

Wist je dat je afhankelijk van het soort brandstof een financiële tussenkomst kan aanvragen via het sociaal verwarmingsfonds of de brandstoftoelage? Verwarmingstoelage Als je verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, kan je een verwarmingstoelage aanvragen als je behoor...
lees meer >>

Verstrenging bezoekregeling WZC vanaf 2 november

Vanaf 2 november geldt er een verstrengde lockdown en ook de bezoekregeling in de woonzorgcentra zijn aangepast. Deze maatregelen zijn onderhevig aan veranderingen, in geval van een uitbraak in het woonzorgcentrum zullen wij genoodzaakt zijn de deuren tijdelijk volledig te sluiten om een correct...
lees meer >>

Gratis boodschappendienst aan huis

De gratis boodschappendienst aan huis is terug opgestart. De boodschappendienst is opgericht om de kwetsbare burgers in onze gemeente te ondersteunen. Voor wie? Elke inwoner van Sint-Laureins (dus elke persoon die op het grondgebied Sint-Laureins woont) of in quarantaine leeft door het coronavi...
lees meer >>

Vermoeden van Covid-19?

Wat zijn Covid-19 klachten? Minstens één van volgende hoofdsymptomen: plots ontstaan van hoest, kortademigheid, pijn op de borst of plots reuk- of smaakverlies. Minstens twee van de volgende symptomen: snotneus, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, sterk vermageren, waterige diarree,...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Privacy - GDPR
Inschrijving nieuwsbrieven
OCMW-logo 3
Toerisme Sint-Laureins
meetjesland
De Meet
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins