Actueel

Milieupark open vanaf 7 april voor groenafval

Als gevolg van de Corona-crisis wordt het recyclagepark vanaf dinsdag 7 april 2020 uitsluitend geopend voor de aanlevering van groenafval. Om de social-distance maatregelen te kunnen garanderen en een overbevolking op het park te vermijden, werd beslist om per dag slechts ofwel inwoners van Sint...
lees meer >>

Geen inzameling textiel

Door de Corona-crisis werden de textielcontainers weggehaald. De Kringwinkel Meetjesland werd verplicht haar deuren te sluiten. Omdat de kringwinkels nu dicht zijn, kan er geen textiel meer verkocht worden. Bovendien beschikken ze ook over onvoldoende stockageruimte. De Kringwinkel Meetjesland i...
lees meer >>

Groepsaankoop groene stroom - acceptatieperiode verlengd

Sommige inwoners namen deel aan de groepsaankoop groene stroom van de provincie Oost-Vlaanderen. Omwille van de Corona-crisis zijn de loketten nu gesloten voor hulp bij acceptatie. De periode voor het accepteren van een persoonlijk voorstel wordt online verlengd tot 30 april. Ga daarvoor naar: w...
lees meer >>

Omgaan met verlies: afscheid nemen van op afstand

Sinds 18 maart gelden er strengere maatregelen in ons land om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het leven is sedertdien anders. Het sterven helaas ook. Waar we de laatste decennia sterk hebben ingezet op nabijheid bij overlijdens, valt deze nu weg. Bezoek is niet toegelaten in z...
lees meer >>

Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren of met cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat ...
lees meer >>

Belactie 80-plussers

Veel oudere mensen hebben momenteel, door de maatregelen rond het coronavirus, geen sociaal contact meer. Geen bezoek van familie of vrienden, sociale activiteiten zijn geannuleerd en niet iedereen in deze doelgroep beschikt over internet waardoor ze meer en meer geïsoleerd geraken. Daarom is de...
lees meer >>

Covid-19 (coronavirus) versterkte fase 2: overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

Deze pagina wordt steeds geüpdatet, deze maatregelen kunnen continu gewijzigd worden. Laatste update: 7 april 9.30 uur Versterkte federale maatregelen De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op ...
lees meer >>

Beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers

De Federale Overheid wil de tekorten aan beschermingmateriaal in kaart brengen en remediëren. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen degene die nood hebben aan middelen en degene die middelen kunnen aanbieden. Alles moet vanaf nu via onderstaande sites gemeld worden en niet meer via mail Materi...
lees meer >>

Honden aan de leiband en hondenpoep opruimen

Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan dat het verboden is om je hond vrij te laten loslopen. Op straat, op het kerkhof, … overal op het openbaar domein moeten honden aan de leiband. Als begeleider ben je ook verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep. Loslopende honden De ...
lees meer >>

Gratis boodschappendienst aan huis

Op maandag 30 maart 2020 start het gemeentebestuur met een gratis boodschappendienst en dit voor de volledige duurtijd van de versterkte federale maatregelen rond het coronavirus. De boodschappendienst is opgericht om de kwetsbare en oudere burgers in onze gemeente te ondersteunen. Voor wie? Elk...
lees meer >>

Sluikstorten is strafbaar!

Nu de milieuparken gesloten zijn naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus, komen er in onze gemeente steeds meer meldingen van sluikstorten. Sluikstorten is het bewust ontwijken van de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat om afvalstoffen die gestort of achtergelaten w...
lees meer >>

Noodopvang tijdens de paasvakantie

Naar aanleiding van de genomen federale en gemeentelijke maatregelen om het coronavirus in te dijken, zijn alle (sport)kampen en speelpleinwerking tijdens de paasvakantie geannuleerd. Wanneer? Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de scholen tijdens de paasvakantie een noodopvang. ...
lees meer >>

Aanpassing procedures dienst Omgeving

In uitvoering van een Vlaams nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen om de lopende en nieuwe omgevingsvergunningsprocedures op te vangen. Concreet zijn de volgende maatregelen mogelijks voor u belangrijk: Openbare onderzoeken die op 24 maart ...
lees meer >>

Afval ophaling

De ophaling van alle afvalfracties huis-aan-huis gaat in deze moeilijke periode gewoon door. Toch willen we opmerken dat als gevolg van zieke chauffeurs of medewerkers de ophaalrondes hier en daar kunnen verstoord zijn. Dit wil zeggen dat sommige straten soms in een andere volgorde dan normaal w...
lees meer >>

Thuis met de kinderen? Hoe pak je dat aan?

Alle scholen zijn dicht en heel wat gezinnen zitten (minstens) 5 weken thuis met de kinderen. Enkel noodopvang wordt voorzien. Dit heeft een grote impact op heel wat gezinnen, want hoe combineer je dat met je (thuis)werk? En hoe hou je je kinderen in hemelsnaam bezig? Door structuur in te voeren...
lees meer >>

Bib-materialen afhalen op afspraak!

Alternatieve dienstverlening: bib-materialen afhalen op afspraak! In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is de bibliotheek van Sint-Laureins gesloten. Het bib-team blijft wel aan het werk en wij bieden een alternatieve dienstverlening aan met een gratis afhaals...
lees meer >>

Werking De Watergroep tijdens coronacrisis

Ook tijdens de huidige coronacrisis blijft De Watergroep haar klanten van kwaliteitsvol drinkwater voorzien. Om de dienstverlening als openbaar drinkwaterbedrijf niet in het gedrang te brengen, focussen we op de dringende en noodzakelijke opdrachten: Productie en distributie van kwaliteitsvol d...
lees meer >>

Maak een mondmasker!

Maak een mondmasker! Onze hulpverleners hebben je nodig! Om de strijd tegen het coronavirus te winnen, hebben alle zorgverleners nood aan mondmaskers, maar die zijn bijna allemaal uitgeput. Via zelfgemaakte mondmaskers geven we hen een back-up plan en laten we hen niet stikken. Ook al je ziek be...
lees meer >>

WZC Sint-Jozef doet een warme oproep naar vrijwilligers!

Het WZC is volop bezig met het nemen van voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van een eventuele besmetting bij bewoners of het verzorgend personeel, een outbreakplan. Ze bereiden zich voor op verschillende scenario's. ‍Heb je een medische of paramedische opleiding gevolgd? Geef je op als vrijwil...
lees meer >>

Covid-19 (coronavirus) versterkte fase 2: maatregelen woonzorgcentra

Ondertussen werden voor de woonzorgcentra specifieke maatregelen afgekondigd in het kader van het corona virus of COVID-19. Er geldt een algemeen bezoekverbod tot en met 19 april 2020! Laatste update: 30 maart 09.12 uur Versterkte maatregelen Vlaams Agentschap Zorg en Gezonheid - 17 maart Op din...
lees meer >>

Informatie werken Sint-Laureins

De dorpskernverniewing in Sint-Laureins is van start gegaan. Zowel de werken aan de elektriciteit door aannemer Hardo, als de hoofdwerken door aannemer Aclagro, zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. U vindt hier een handig overzicht. De gemeente Sint-Laureins probeert u over de werken...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Privacy - GDPR
Inschrijving nieuwsbrieven
OCMW-logo 3
Toerisme Sint-Laureins
meetjesland
De Meet
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins