Actueel

Veiligheidsmaatregelen bij het afsteken van feestvuurwerk

Veiligheidsmaatregelen Indien u denkt feestvuurwerk af te steken neem dan de tijd om deze brochure te lezen, zo kunt u onaangename verrassingen voorkomen: download de volgende brochure : Dat het feest maar geen drama wordt!  Gevaar voor ogen en leven Feestvuurwerk is geen ongevaarlijk speelgoed!...
lees meer >>

Vacature : Welzijnsband Meetjesland zoekt een veiligheidsconsulent

De vereniging Welzijnsband werft een veiligheidsconsulent aan met een contract van onbepaalde duur. De veiligheidsconsulent staat in voor de informatieveiligheid in de deelnemende OCMW's en gemeenten. Meer informatie omtrent het profiel, het aanbod en de wijze van solliciteren kan je terugvinde...
lees meer >>

Sint-Laurentiuskoor en Jubilate organiseren kerstconcert op vrijdag 26 december 2015

Op vrijdag 26 december, treedt het plaatselijk Sint-Laurentiuskoor samen met het koor Jubilate en een muzikaal ensemble, op in de Sint-Laurentiuskerk om 16 uur. Het koor in volle voorbereiding, om u op tweede kerstdag, een enig programma te brengen! Na het concert kan met een drankje nog even na...
lees meer >>

Tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van evenementen

Hieronder kan je alle geldende en tijdelijke politieverordeningen raadplegen die werden opgemaakt naar aanleiding van de organisatie van evenementen in onze gemeente. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de : - Kerstmarkt te Sint-Laureins op zondag 14.12.2014 - 29e Leopoldsloop en...
lees meer >>

Speciale beschermingszones en instandhoudingsdoelstellingen ter inzage

De Vlaamse regering is bij besluit van 23 april 2014 overgegaan tot de aanwijzing van de speciale beschermingszones in onze gemeente in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De kaarten voor gans Vlaanderen kunnen geraadpleegd worden op: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaande...
lees meer >>

KMO's en grote ondernemingen kunnen strategische transformatiesteun aanvragen

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS) waarmee sinds 2008 ondernemingen die omvangrijke investeringen en opleidingen uitvoerden in het Vlaams Gewest, financieel werden ondersteund. In 2012 heeft de Vlaamse regering afge...
lees meer >>

Kinderen herdenken de slachtoffers van WO I

Aan het monument van de gesneuvelden werd in Sint-Laureins op dinsdag 11 november de officiële herdenkingsplechtigheid gehouden. Voor het eerst werden de kinderen van de lagere scholen uitgenodigd om deel te nemen aan deze herdenking. En met succes. Zowel de kinderen van de Vrije Basisschool De...
lees meer >>

Samenaankoop 100% groene stroom en aardgas

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 4de keer een samenaankoop van 100 % groene stroom en aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop zakt de prijs aanzienlijk. Inwoners kunnen inschrijven van 4 november 2014 tot en met 21 januari 2015. Inschrijven kan via ...
lees meer >>

Nieuwe dienstregeling De Lijn vanaf 14 december 2014

Op 14 december 2014 gaat het nieuwe vervoerplan van de NMBS in voege. Naar aanleiding hiervan past De Lijn ook haar dienstregeling aan waardoor er verschuivingen ontstaan in de uurtabellen. Zo kunnen we onze reizigers vlot op hun bestemming brengen. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke wijzig...
lees meer >>

Interesse in een sociale kavel?

Op korte termijn zal er in de Jeronymus Lauwerijnstraat te Watervliet een sociale kavel met een oppervlakte van 472m² worden verkocht. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) is een sociale huisvestingsmaatschappij die sinds 2012 actief is in de gemeente Sint-Laureins. Ze zet ...
lees meer >>

6de kerstsneukeltocht vrijdag 26 december 2014

Wandeltocht van +/- 8,5 km, ingericht door spaarclub ‘De Alidavrienden’, op vrijdag 26 december 2014. 4 sneukelplaatsen !!! Start: Fred’s Café om 18.30 uur. Prijs: € 10 - kinderen tot 12 jaar:  € 8 Vooraf inschrijven is noodzakelijk ! Kaarten te bekomen tot 20 december bij Fred’s Café of Welvaer...
lees meer >>

Wintertips: bescherm uw waterleiding en watermeter

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. · Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds b...
lees meer >>

Wat met water bij energieschaarste?

Omwille van de energieschaarste in de komende winterperiode, bestaat de kans dat ook bij u de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Hierdoor kan de drinkwatervoorziening eveneens problemen ondervinden. De Watergroep doet er alles aan om de hinder tot het absolute minimum te beperken. U kan...
lees meer >>

Sportief paardrijden voor G-sporters

Wanneer: november 2014, december 2014, januari 2015 en februari 2015. Waar: provinciaal sportcentrum De Boerekreek, Sint-Jansstraat 132 te 9982 Sint-Laureins. Tijdstip: elke donderdag van 9u30-11u30 en van 13u30 – 15u30  en vrijdagvoormiddag van 9u30 -11u30. Prijs: 7 euro per persoon  (via factu...
lees meer >>

Sint-Laureins niet ingedeeld in het afschakelplan bij energieschaarste

De afgelopen maanden is er heel wat te doen geweest in de pers over het afschakelplan van de federale overheid en transportnetbeheerder Elia. Indien er geen evenwicht bestaat tussen verbruikte energie en opgewekte energie kunnen er elektriciteitstekorten ontstaan, zeker in een periode van streng...
lees meer >>

Omleiding door werken in de Vlamingstraat

De wegenwerken in de Vlamingstraat N455 zijn volop aan de gang. De doorgang in de Vlamingstraat is niet meer mogelijk en de omleidingen moeten gevolgd worden. Er wordt in de Vlamingstraat gestart ter hoogte van de Eeklose Watergang, kruispunt Vlamingstraat/Comercaatsweg. Aanpassing van omleiding...
lees meer >>

Bekendmaking ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat volgend dossier ter inzage ligt bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tijdens de openingsuren : elke dag van 09.00 tot 12.00 uur, elke donderdag vanaf 13.30 uur tot ...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Toerisme Sint-Laureins
De Meet
OCMW-logo 3
meetjesland
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info