Actueel

Agenda gemeenteraad donderdag 21 december 2017

Donderdag 21 december 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins. Agenda: OPENBARE VERGADERING: 1. Collegebesluit dd. 17.11.2017: Aankoop verwarmingsinstallatie Regenboogschool. – Goedkeuring gunning. - Mededeling 2. Collegebesluit dd. 10.11.2017: Over...
lees meer >>

Gezinsbond: reductiekaarten openbaar vervoer

Gezinnen waarvan de reductiekaarten op het openbaar vervoer voor hun kinderen op 31/12/2017 vervallen, kunnen vanaf heden voor een reductiekaart 2018, contact opnemen met de plaatselijke verantwoordelijke, J. Van Nuffel, Vlamingstraat 7, 9980 Sint-Laureins (tel. 09 379 86 75). Ouders hebben daar...
lees meer >>

Omleiding door werken in de dorpskern van Sint-Laureins

In het kader van de dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins waarbij een groot deel van de Leemweg en de Dorpsstraat alsook het gemeenteplein en de kerkomgeving een volledige opfrissingsbeurt krijgt van zowel riolering als bovenbouw is De Watergroep momenteel bezig met de aanleg van een volledig n...
lees meer >>

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning door Lieven De Maertelaere

Hierbij brengen wij u ter kennis dat door Lieven De Maertelaere, gevestigd Wilhelmusstraat 1, 9988 Sint-Laureins om op de percelen gelegen in de Wilhelmusstraat 1, 9980 Sint-Laureins, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nr. 685h, 685k, 700a een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend met...
lees meer >>

Herstellingswerken Oosthoekbrug in Sint-Laureins afgerond

De herstellingswerken aan de Oosthoekbrug zijn afgerond. De brug is opnieuw toegankelijk voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers. Er is wel nog een tonnagebeperking voor +3,5 ton van kracht. Begin oktober startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met dringende herstellingswerken ...
lees meer >>

Hoe warm is jouw huis?

Veel woningen in Oost-Vlaanderen verliezen nog te veel energie terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. We staan er vaak niet bij stil welke gevolgen dit kan hebben op het milieu en onze portemonnee. Gemiddeld laat een gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie verd...
lees meer >>

Verknal uw feest niet - Gebruik vuurwerk veilig!

De kerst- en nieuwjaarsavonden zijn gelegenheden waarop vuurwerk wordt afgestoken. Maar dit is echter niet zonder gevaar. Daarom willen wij ook dit jaar de aandacht vestigen op het belang van een juist gebruik van feestvuurwerk. Alle informatie over de aankoop en gebruik van vuurwerk kan je ter...
lees meer >>

Schrijf je in op BE-Alert : Meteen verwittigd bij een noodsituatie !

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. BE-...
lees meer >>

Pascale Platel op 16 december in de culturele site De Meet

Tet Talk over 'Hoe overleef ik mijn omgeving’. Dit is een simpel verhaal en het begint niet hier. Het begint bij een meisje dat droomde van haar prins. En anders ? Geen spanders ! Ela ! Heeft ze goud gevraagd misschien ? Nee dat niet, maar niets zo kwetsbaar als een meisje met dromen. "Puttana, ...
lees meer >>

Bekendmaking MER screeningsnota en beslissing Bvba Woodframes

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de MER SREENINGSNOTA EN BESLISSING van Bvba Woodframes raadpleegbaar is bij de dienst Milieueffectrapportage. De documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER : www.mervlaanderen.be. ...
lees meer >>

Goalgetters organiseren eerste Sentathon voor het goede doel

De jeugdwerking van FC Goalgetters organiseert op vrijdagavond 22 december, in het kader van Music for Life een eerste editie van de 'Sentathon' , lopen voor het goede doel op sportterrein 't Sentrum. Het goede doel dat gesteund zal worden is Amp Football Belgium, het team dat onlangs in het nie...
lees meer >>

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning Koen Huyghe

Hierbij brengen wij u ter kennis dat door Koen Huyghe , wonende  te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 13 een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 13, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie C, nr. 881 k het bestaand veeteeltbedrijf ...
lees meer >>

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Last - Van Overfelt

Last-Van Overfelt heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tijdelijke winkel (max. 18 maand). De aanvraag heeft als adres Kerselaarstraat 1, 9982 Sint-Laureins. De deputatie heeft op 9 november 2017 de omgevingsvergunning...
lees meer >>

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning LVL De Cock

Hierbij brengen wij u ter kennis dat door LVL De Cock, gevestigd Goochelaarstraat 12A, 9980 Sint-Laureins om op de percelen gelegen in de Goochelaarstraat 12A, 9980 Sint-Laureins, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie B, nr. 960a, 962d, 962e, 962f, 962g, 965a, 1022a een omgevingsvergunningsaan...
lees meer >>

Maak jouw eigen noodplan in zeven stappen

Voor de zotste dingen maak je online persoonlijke lijstjes.  Maar heb je ook de belangrijkste lijst? Een noodplan dat jou en jouw familie helpt om snel én goed te reageren als er iets ernstigs gebeurt. In slechts 7 stappen krijg je een plan op jouw maat gemaakt. Surf naar http://www.mijnnoodplan.b...
lees meer >>

Geen papieren telefoongids meer nodig ?

Gebruikt u de papieren telefoongids niet meer ? Schrijf u dan uit via het formulier op deze link : http://www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen . Personen die zich uitschrijven voor 15/04/2018 zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. De uitschrijvingen na die...
lees meer >>

Arbeidsongeval of beroepsziekte ? Contacteer "Fedris"

Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten zijn gefusioneerd. Samen zijn ze Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval? In uw streek staat een sociaal assistent(e) van Fedris tot uw dienst. U kunt er ook terec...
lees meer >>

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief “Meetjesland klimaatgezond”

De digitale nieuwsbrief “Meetjesland klimaatgezond” brengt u op de hoogte van alle acties die in onze regio worden genomen rond klimaat. Ook de gemeente Sint-Laureins maakt momenteel werk van een Klimaatplan en wil de bevolking hierbij nauw betrekken. Wie deze nieuwsbrief rechtstreeks wil ontvan...
lees meer >>

Recreatie verboden op de Bentillekreek !

In de Bentillekreek is na labo-onderzoek het voorkomen van cyanobacterie of blauwalg vastgesteld. Deze kunnen giftige stoffen (toxinen) bevatten. Elke vorm van watercontact is dan ook te vermijden. Er is een algemeen verbod ingesteld om te vissen, te zwemmen of dieren te laten drinken. Laat ook ...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Toerisme Sint-Laureins
De Meet
OCMW-logo 3
meetjesland
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins