Actueel

Groepsaankoop stookolietanksanering loopt nog tot 31 juli 2019

Plan je de omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere warmtebron? Of bent je al omgeschakeld, maar is uw stookolietank nog niet gesaneerd? Doe dan mee aan de groepsactie stookolietanksanering van Veneco en geniet van uitzonderlijke voorwaarden. De prijzen en meer info over deze groeps...
lees meer >>

Bekendmaking van een openbaar onderzoek wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat volgend plan ter inzage ligt : Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2 Overeenkomstig artikel 18 §7 van het Materialendecreet ligt de planwijziging ter inzage bij de dienst OMGEVING van de gemeen...
lees meer >>

Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6)

Op 24 december 2018 is een openbaar onderzoek gestart over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website. Wie dat...
lees meer >>

Hoe zet jij in op de toekomst? Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten dinsdag 5 februari 2019, Aalter

Hoe zet jij in op de toekomst? Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten dinsdag 5 februari 2019, Aalter Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Deze nieuwe weg wordt ingeslaan uit ‘goesting’, maar nog vaker uit noodzaak. Het gaa...
lees meer >>

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek (tot en met 18 juni 2019) over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbehee...
lees meer >>

Huisartsenwachtpost Meetjesland opent op 4 januari boven spoedgevallendienst AZ Alma

Inwoners uit de regio Meetjesland (en ruime omgeving) die tijdens het weekend of op feestdagen ziek zijn, kunnen vanaf vrijdagavond 4 januari 2019 terecht in een huisartsenwachtpost. De VZW Huisartsenwachtpost Meetjesland opent dan de deuren in een gloednieuwe plek bovenop de spoedgevallendienst...
lees meer >>

Bekendmaking zetelverdeling in het Bijzonder Comté voor de Sociale Dienst

De algemeen directeur van de gemeente Sint-Laureins maakt hierbij de zetelverdeling bekend in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) als volgt : - Samen: 4 zetels - CD&V: 2 zetels - NVA: 0 zetels Sint-Laureins, 14 december 2018 Mevrouw Linda Turpyn Algemeen Directeur
lees meer >>

Verkeershinder op Eekloos grondgebied ook van belang voor Sint-Laureins

Vanaf 17 december 2018 t.e.m. 25 januari 2019 wordt er gewerkt in de Boterhoek door aannemer Hardo in opdracht van Eandis. De werken worden opgedeeld in twee fases en worden stilgelegd gedurende de verlofperiode (van 22 december tem 6 januari). Tijdens een eerste fase wordt Boterhoek afgesloten ...
lees meer >>

Bevoegdheden nieuw schepencollege 2019 - 2024 gekend

De bevoegdheden van het nieuwe schepencollege zijn gekend. Deze werden als volgt verdeeld : Burgemeester Franki Van de Moere - Politie en brandweer - Openbare werken - Groenonderhoud - Polders en wateringen - Mobiliteit - Ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting en wonen - Landbouw Schepene...
lees meer >>

Vernieuwing kortingskaarten Gezinsbond

De kortingskaarten openbaar vervoer van de gezinsbond welke vervallen op 31 december 2018 kunnen vanaf nu vernieuwd worden. Gezinnen met drie of meer kinderen, lid van de Gezinsbond, hebben daar recht op. Voor Sint-Laureins kunnen deze aangevraagd worden bij de plaatselijke verantwoordelijke de ...
lees meer >>

Betaal minder voor groene stroom en doe mee aan de groepsaankoop

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de achtste groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je vóór 5 februari 2019 in via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan vanaf 3...
lees meer >>

PRUP De Boerekreek ter inzage vanaf 17 december 2018 en kom naar de infomarkt op 20 december 2018

Het provinciaal centrum De Boerekreek zet in op water- en paardensportrecreatie met verblijfsaccommodatie. Het is een belangrijk recreatief knooppunt in Oost-Vlaanderen. De Provincie zoekt naar een oplossing voor enkele concrete ruimtevragen zoals een polyvalente zaal en een nieuwe locatie voor ...
lees meer >>

Fiets-je-gezond-actie !

Wist je dat een gemiddelde personenwagen ongeveer 120 gram CO2 uitstoot per afgelegde kilometer? Een klein ritje van 10 km genereert dus al gauw een emissie van 1,2 kg aan CO2. Verder stoot elk voertuig ook nog andere vervuilende stoffen uit zoals stikstofoxiden, fijn stof enzovoort. Dat is nat...
lees meer >>

Er cool uitzien én zichtbaar zijn? Yes, you can !

8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires op de fiets. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de meeste jongeren liever cool zijn dan zichtbaar. Nochtans bestaan er veel coole en modieuze manieren - zelfs fluohesjes! - om je te laten zien op de ...
lees meer >>

Bomen rooien en vervangen langs Leopoldkanaal

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv gaat heel wat oude bomen langs het Leopoldkanaal in Sint-Laureins vervangen door nieuwe exemplaren. De eerste werken gaan rond half november van start en worden in het voorjaar van 2019 verdergezet. Half november start een aannemer in opdracht van de Vl...
lees meer >>

Droogte erkend als landbouwramp : dien je tegemoetkomingsaanvraag in !

Deze zomer hebben veel landbouwers bij de gemeente een schadedossier voor teelten ingediend. De gemeentelijke schattingscommissie heeft hiervoor processen verbaal van definitieve vaststelling opgemaakt die aan alle betrokken landbouwers werden overgemaakt.  De droogte in de lente en de zomer van...
lees meer >>

Afschakelplan Sint-Laureins bij energieschaarste

Er is de laatste tijd al heel wat in de media verschenen omtrent het afschakelplan van de federale overheid en transportnetbeheerder Elia. Om bij stroomtekort de hinder beter te kunnen verspreiden werd het afschakelplan bijgewerkt. Het nieuwe plan verdeelt ons land in 8 schijven in plaats van 6....
lees meer >>

Wens je geen telefoonboeken meer aan huis ?

Als milieubewuste gemeente willen wij in de toekomst vermijden dat er nodeloos telefoonboeken aan huis worden afgeleverd. Om papier te besparen kunnen niet-gebruikers van de gidsen zich tot 15/04/2019 uitschrijven via het formulier op https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek . Wie zich uitschrijft ...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Privacy - GDPR
Inschrijving nieuwsbrieven
OCMW-logo 3
Toerisme Sint-Laureins
meetjesland
De Meet
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins