Actueel

Vacature: maatschappelijk werker (m/v)

OCMW Sint-Laureins is op zoek naar een maatschappelijk werker (m/v) voor een tewerkstelling in het OCMW van Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins. De maatschappelijk werk(st)er heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties wa...
lees meer >>

Geplande stroomonderbreking woonzorgcentrum en gemeentelijke diensten

Naar aanleiding van werken aan het laag - en hoogspanningsnet zal er op maandag 25 november 2019 tussen 12 uur en 16 uur een stroomonderbreking plaats vinden in het woonzorgcentrum en alle andere gemeentelijke diensten (het OCMW, dienst Vrije Tijd, het gemeentehuis). Naar aanleiding van deze str...
lees meer >>

Fitheidstest voor 50-plussers

Het Sport Vlaanderen Sportelteam komt naar Sint-Laureins op dinsdag 10 december. Naast een makkelijke conditietest met enkele korte proefjes, geeft het Sport Vlaanderen Sportelteam je ook advies over hoe je simpel en medisch verantwoord je conditie op punt houdt. En terwijl je op een Sporteldag ...
lees meer >>

De dienst Burgerzaken verkoopt burgers voor het goede doel

Het gemeentepersoneel zet zich in voor het goede doel, na de verkoop van krokusbollen door de dienst Omgeving voor vzw De Kruiskenshoeve, verkoopt de dienst Burgerzaken hamburgers en hotdogs ten voordele van de Warmste Week. De opbrengst gaat integraal naar vzw Kleine Held uit Sint-Laureins. Woe...
lees meer >>

Kunstenaars gezocht voor nieuw kunstwerk in de dorpskern

Het gemeentebestuur van Sint-Laureins heeft een bestek uitgeschreven voor het ontwerpen en realiseren van een kunstwerk voor Sint-Laureins dorp, dit in het kader van de vernieuwde dorpskern van hoofdgemeente Sint-Laureins. Er wordt gestreefd naar de realisatie van een kunstwerk waarbij rekening ...
lees meer >>

Begroting 2019 hulpverleningszone Meetjesland ligt ter inzage

De begrotingswijziging nr. 1 2019, vastgesteld in de zoneraad van 19 juni 2019, begrotingswijziging nr. 2 vastgesteld in de zoneraad van 21 augustus 2019 en begrotingswijziging nr. 4 vastgesteld in de zoneraad van 16 oktober 2019 van de Hulpverleningszone Meetjesland ligt ter inzage van het publ...
lees meer >>

Stilte als herbronning en inspiratie

In Sint-Laureins kan je nog genieten van stilte en tot rust komen: turen in de verte, mijmeren over het landschap en de stilte in jezelf ontdekken. Stilte als herbronning en inspiratie. Op de gloednieuwe stiltekaart vind je de uitgestippelde mindfulwandeling. Op deze kaart zijn er 7 stilteplekke...
lees meer >>

Informatie werken Sint-Laureins

De dorpskernverniewing in Sint-Laureins is van start gegaan. Zowel de werken aan de elektriciteit door aannemer Hardo, als de hoofdwerken door aannemer Aclagro, zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. U vindt hier een handig overzicht. De gemeente Sint-Laureins probeert u over de werken...
lees meer >>

Vervallen grafconcessies 2019 – 2020

Op de begraafplaatsen in Sint-Laureins, Sint-Margriete, Bentille, Watervliet en Waterland-Oudeman werden vanaf 20.10.2019 bordjes geplaatst bij verschillende graven en nissen met de boodschap dat de concessie in 2019 of 2020 vervalt. De nabestaanden hebben de keuze deze concessie al dan niet te ...
lees meer >>

Inzage kiezerslijst stemgerechtigden 2020 Slependammepolders

De lijst der stemgerechtigden voor de algemene vergadering van de Slependammepolders 2020 ligt ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis tot en met 30 november 2019. Je kan het lijst inkijken tijdens de kantooruren van het van secretariaat. Je kan opmerkingen meegeven over de kieslijs...
lees meer >>

Start bouwwerken 7 assistentiewoningen en dagverzorgingscentrum

De werken voor de bouw van 7 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum zijn gestart. De assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum zullen aansluiten aan het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef. Zo hebben de bewoners via het gebouw ook toegang tot het WZC en kunnen ze er ook deelnemen...
lees meer >>

Hoe herken je verdachte online berichten?

Wat is phishing? Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Cybercriminelen proberen misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt.Ze proberen ook in te spelen op angst. Laat je niet vangen! Hoe herken je verdachte berichten? Verdachte...
lees meer >>

Bomen rooien en vervangen langs Leopoldkanaal

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv gaat heel wat oude bomen langs het Leopoldkanaal in Sint-Laureins vervangen door nieuwe exemplaren. Vanaf 7 oktober 2019 vervangt De Vlaamse Waterweg nv de bomen langs het Leopoldkanaal, de zone tussen de Eeklose Watergang en Moershoofdebrug. De aannemer...
lees meer >>

Sint-Laureins heeft een seniorenconsulent

Vanaf 1 oktober 2019 neemt Sabine Spruyt vanuit de sociale dienst van het OCMW Sint-Laureins de taak op van seniorenconsulent. De seniorenconsulent is het centraal aanspreekpunt voor alle senioren (personen vanaf 65 jaar) in onze gemeente. De seniorenconsulent informeert, adviseert en begeleidt ...
lees meer >>

Digitaal Loket Kinderopvang

Ben je zwanger of heb je plannen voor gezinsuitbreiding? Ben je op zoek naar een kinderopvang? Gemeente Sint-Laureins beschikt nu over een digitaal loket kinderopvang. Via de website www.kinder-opvang.be kan je uw vraag naar kinderopvang digitaal aanvragen. Op de site vind je een overzicht van a...
lees meer >>

Bewegwijzering handelszaken tijdens dorpskernvernieuwing

Gemeente Sint-Laureins heeft aan enkele belangrijke invalswegen borden met bewegwijzering geplaatst om zo tijdens de dorpskernvernieuwing de juiste omleiding tot aan jouw handelaar te volgen.Je kan de borden terugvinden op volgende plaatsen: Kruispunt Leemweg x Eerstestraat Kruispunt Kruiskenss...
lees meer >>

Energiezuinig bouwen en verbouwen

Ben je van plan je woning te renoveren of heb je nieuwbouw plannen, informeer je dan goed vooraf op welke manier je dit energiezuinig kan doen en welke premies je hiervoor kan ontvangen. Renovatiebonus? Op de website www.benoveren.fluvius.be vind je een overzicht van de premies wanneer je een da...
lees meer >>

TERSANA vzw: het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector.

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit uit...
lees meer >>

Probeer verschillende sporten uit met SportieGO!

Wil jij graag verschillende sporten uitproberen zonder extra verplaatsingen en extra kosten? Dat kan! Sluit je aan bij SportieGO!, een nieuwe omnisportclub van Sportievak vzw, in samenwerking met de sportdienst Sint-Laureins. Wie? Wat? Waar? Wanneer? ☺ voor kinderen van het 1e t.e.m. het 3e leer...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Snel Naar

Privacy - GDPR
Inschrijving nieuwsbrieven
OCMW-logo 3
Toerisme Sint-Laureins
meetjesland
De Meet
Uit in het Meetjesland
Openbare werken
Provincie Oost-Vlaanderen
E-loket Sint-Laureins
risico-info
Verkeersmaatregelen bij evenementen
Facebook Gemeente Sint-Laureins