aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Klein brandbaar afval is geen grofvuil


Wat mag er bij het ‘grofvuil’ op het recyclagepark?

Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in de restafvalzak kunnen, maar die niet selectief worden ingezameld met het oog op recyclage.

De naam zegt het zelf: ‘grof’ vuil, dus geen klein afval!

want klein brandbaar afval kan in de restafvalzak!
Het heeft dus geen zin plastic zakken of kartonnen dozen gevuld met kleine spullen als grofvuil aan te bieden op het recyclagepark!

Overigens, heel vaak zitten er in die zakken of dozen toch nog spullen die selectief worden ingezameld: siliconentubes (KGA), kapot aardewerk of porselein (aparte container), kunststoffen (aparte container), klein elektro… Afvalstromen die vaak goedkoper – of zelfs gratis - kunnen worden verwerkt en waarvoor je op het recyclagepark ook niet – of minder - hoeft te betalen.

Nog (her)bruikbaar? Dan géén grofvuil!

Als het om grote, nog bruikbare goederen gaat, dan kunnen deze naar de Kringwinkel worden gebracht. Of beter nog, gratis door de Kring(loop)winkel aan huis worden opgehaald.

Grofvuil is ook geen afbraakmateriaal!

Afbraakmateriaal is géén grofvuil. Dus geen raamkozijnen, geen deuren of timmerhout, geen steenpuin, geen sanitaire toestellen, geen roofing, geen afvoerbuizen …
Dit afval kan op het recyclagepark in de verschillende containers selectief worden aangeboden en de meeste van deze afvalstoffen worden gerecycleerd of op een speciale manier verwerkt.

Wat is dan WEL nog grofvuil?

Een oude matras, een kapotte bureaustoel, een tapijt, een kattenkrabpaal … brandbare grote stukken afval die in geen enkele andere container mogen worden aangeboden!

Bij twijfel: contacteer de parkwachter!

Wat wordt o.a. NIET aanvaard in de grofvuilcontainer?

Afvalstof

Waar kan je ermee terecht?

Afval aangeboden in zakken of dozen

Restafvalzak of selectieve inzameling op recyclagepark

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Recyclagepark of gratis ophaling door Kring(loop)winkel of winkelier bij aankoop van nieuw toestel

Steengruis, ytong…

Selectieve inzameling op recyclagepark

Textiel (met uitzondering van zetelkussens, matrassen, tapijten of nat textiel)

Selectieve inzameling op recyclagepark of via wijkcontainers of aan huis

Afbraakmateriaal zoals isolatiemateriaal, roofing...

Selectieve inzameling op recyclagepark

Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein

Selectieve inzameling op recyclagepark

Vlak glas en spiegels

Selectieve inzameling op recyclagepark

Houtafval

Selectieve inzameling op recyclagepark

Harde of zachte kunststoffen

Selectieve inzameling op recyclagepark

Asbestcementplaten, -buizen en -leien

Selectieve inzameling op recyclagepark; ook inzameling asbestgolfplaten en -leien aan huis

Oude metalen

Selectieve inzameling op recyclagepark of schroothandelaar

Isomo (zuiver)

Selectieve inzameling op recyclagepark (of restafvalzak voor vervuild isomo)

Zonnepanelen

Zoek via www. pvcycle.be naar een afgiftepunt in de buurt

Gasflessen

Zoek een gasflessenverdeler in de buurt (zoek via www.febupro.be)

Gevaarlijk afval

KGA-inzameling

Tuinafval, boomstronken, boomwortels

Selectieve inzameling op recyclagepark of thuiscomposteren

Snoeihout

Selectieve inzameling op recyclagepark of thuiscomposteren

Treinbielzen

Contacteer een verwerker

PMD

Selectieve inzameling aan huis

Kartonnen dozen

Selectieve inzameling op recyclagepark of aan huis

Alles wat selectief wordt ingezameld (aan huis en/of op recyclagepark)

Kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag en bied het correct aan

Op het recyclagepark wordt géén ongesorteerd klein afval in dozen of zakken toegelaten!

Op het recyclagepark wordt vaak klein ongesorteerd afval in zakken of dozen aangevoerd.

Dit wordt niet aanvaard door de parkwachters. Enkel gesorteerd materiaal wordt aanvaard.

Waarom mag dit niet (meer)?

De ‘afvalstoffenregelgeving’ (‘de wet’ zeg maar) schrijft voor dat alles wat selectief kan worden ingezameld, ook apart moet worden ingezameld.

Gemeenten zijn daarom verplicht om voor deze selectieve stromen aparte inzamelcontainers te voorzien op de recyclageparken en/of inzamelingen aan huis of in wijken te voorzien.

Hoe meer van deze selectieve stromen apart worden ingezameld, hoe meer er kan worden gerecycleerd, dus hoe meer grondstoffen kunnen worden gerecupereerd voor het maken van nieuwe producten. Een goede zaak voor moeder aarde, want zo putten we de natuurlijke bronnen minder snel uit!

En, hoe meer er wordt gerecycleerd, hoe minder afval er moet worden verbrand. Dat zorgt dan weer voor een daling van het restafvalcijfer. Ook die doelstelling moet de gemeente blijven nastreven!

DUS:énkel op voorhandgoed gesorteerd materiaal meebrengen naar het recyclagepark, want dan kan alles vlot in de juiste container.

MAAR: voorkom teveel heen en weergeloop op het recyclagepark door het materiaal ‘door mekaar’ in de auto of aanhangwagen te leggen. Sorteer vooraf alles wat in eenzelfde container hoort bij elkaar, dat zorgt voor een vlot bezoek aan het recyclagepark!

DAAROM:Thuis het materiaal voorsorteren
dit mag dan natuurlijk wel in een zak of doos worden verzameld, maar ‘soort bij soort’: verfpotten bij elkaar, en dus apart van porseleinen kopjes en schoteltjes, zonder textiel erbij ….

EN VOORAL: het ongesorteerd materiaal niet meer bij het ‘grofvuil’ dumpen!

Vroeger belandde heel veel van het ongesorteerd materiaal bij het ‘grofvuil’. Ook dat mag niet meer.

Wat mag dan wel nog bij het grofvuil?

In de container ‘grofvuil’ mag enkel brandbaar materiaal dat niet selectief wordt ingezameld (op het park, aan huis of via wijkinzamelingen) en dat qua grootte niet in de restafvalzak kan.
Eenvoudiger kan het niet, toch?

Wat wordt NIET meer aanvaard in de container ‘grofvuil’?

- (klein) afval dat ongesorteerd in zakken en dozen wordt aangevoerd: het is géén grofvuil en het is evenmin controleerbaar door de parkwachter, dus moet de inwoner het ongesorteerde materiaal terug meenemen. Maar, als er te recycleren materiaal tussen zit is het beter om dit vooraf thuis te sorteren, dan kan het snel en eenvoudig in de juiste container worden aangeboden. Voor de meeste ‘recycleerbare stromen’ moet overigens niet of veel minder worden betaald dan voor grofvuil.

- afval dat selectief wordt ingezameld - aan huis, via wijkinzamelingen of in andere containers/recipiënten op het recyclagepark - moet via deze selectieve inzameling worden aangeboden omdat het nog kan worden gerecycleerd.

Enkele voorbeelden van ‘foutjes’ – zaken die dus NOOIT in de grofvuilcontainer mogen

Siliconentubes, emmers, verfblikken, porseleinen kopjes, plastic zakken, afgetrokken behangpapier…

Heb je vragen? Contacteer de parkwachter!

Terug naar alle nieuws