aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Toeristisch adviesorgaan

Sint-Laureins heeft een sterke toeristische aantrekkingskracht. Bezoekerscijfers tonen aan dat steeds meer mensen de weg vinden naar onze krekengemeente.

Om hierop in te spelen werkte de gemeente samen met de toeristische raad aan een toeristisch-recreatief plan(pdf, 568.9 kB). Een toeristisch beleid heeft immers een invloed op het investeringsgedrag van lokale ondernemers in de toeristische sector. Bovendien is het een stimulans voor het uitwerken van nieuwe initiatieven door de plaatselijke bevolking.

Om onze troeven maximaal uit te spelen beschikken we over een gemeentelijk toeristisch adviesorgaan. Daarmee worden we als voorbeeld genomen door talrijke Vlaamse gemeenten en kregen we al verkennende bezoeken. Dit adviesorgaan heeft als hoofdtaak het samenbrengen van de toeristische actoren van de gemeente en het stimuleren tot samenwerken. Daarnaast wil het informeren omtrent en stimuleren tot nieuwigheden zodat deze verder kunnen uitgewerkt worden voor onze bezoekers.

MET STEMRECHT:

Namens de toeristische verenigingen:

Namens Horeca Sint-Laureins : Dirk Boelens, Guy Boelens, Ronny De Wever

Namens VZW Plattelandscentrum Meetjesland : Annelies Supré, Luc Feusels

Namens VZW Meetjeslandse Gidsen : Eddy Matthys-De Zutter

Namens Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek : Sofie Devriendt

Namens VVV Krekengebied : Jozef Van Nuffel

Namens VZW ’t Kerrespeur : Daniël Van Hecke, Willy Van Zandweghe

Namens Pasar Sint-Laureins : Francine Calsyn

Namens VZW Landschappen Sint-Laureins : Roger De Cock

Namens VZW Natuurpunt Sint-Laureins : Bart Vandevoorde

Namens VZW Mondina : Sonia Sucaet

Namens Plattelandsverblijven van Sint-Laureins : Luc Maeyens, Christl Claeys

Namens de hotelsector van Sint-Laureins : Pim Poppe

Namens campings- en verblijfsrecreatie van Sint-Laureins : Bart Van Canneyt, Serafien Ryckaert

Namens het cultureel adviesorgaan van Sint-Laureins : Caroline Meire, Rolanda Hoornaert

Namens de Orde van de Sentse paling : Oliver Diet

Gecoöpteerden:

Benny De Wispelaere

Iris De Pover

Luc Groosman

Stef Van Canneyt

ZONDER STEMRECHT:

Namens de toeristische verenigingen:

Namens Horeca Sint-Laureins : Eddy Van Landeghem

Namens Plattelandsverblijven van Sint-Laureins : Annelies Van Hoorebeke, Johan De Wispelaere

Gecoöpteerden:

Christianne Rodts-De Groote

Namens de politieke fracties:

Namens de fractie Samen : Carlos Bonamie, gemeenteraadslid

Namens de CD&V-fractie : Franky Cornelis, gemeenteraadslid

Namens de N-VA fractie : Andy De Paepe

Volgende personen, zijn overeenkomstig de statuten, eveneens lid – zonder stemrecht van de toeristische raad:

Schepen bevoegd voor toerisme : Robert Soberon

De ambtenaar toerisme als ondersteunende ambtenaar : Kathleen Seynhaeve

p/a Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins

De voorzitter van de adviesraad zetelt eveneens in het dagelijks bestuur van Toerisme Meetjesland, waardoor we ons toeristisch-recreatief beleid kunnen afstemmen op de regiocoördinatie. Op die manier werken we gezamenlijk nieuwigheden uit. Binnen de toeristische raad is er voor de periode 2013-2018 een dagelijks bestuur bepaald dat bestaat uit volgende personen:

Willy Van Zandweghe, voorzitter
Franky Cornelis, ondervoorzitter
Eddy Matthys, penningmeester
Stemhebbende leden: Benny De Wispelaere, Christl Claeys, Dirk Boelens, Eddy Matthys, Luc Maeyens en Willy Van Zandweghe  

Schepen Toerisme: Robert Soberon

Secretaris: Kathleen Seynhaeve

Naast het dagelijkse bestuur is er de algemene vergadering. Deze komt 2 à 3 maal per jaar samen. Daar worden voorstellen van het dagelijkse bestuur besproken en wordt er geluisterd naar de mening van de leden van de algemene vergadering. Omdat de interesse om deel uit te maken van de toeristische raad heel groot was, hebben wij de intentie om zoveel als mogelijk gebruik te maken van het advies van onze leden van de algemene vergadering.

Met de hoteluitbating in het Godshuis heeft Sint-Laureins een prachtig aantrekkingspunt. Aan de Boerekreek is er een grootse toekomst weggelegd voor het Provinciaal sportcentrum “De Boerekreek. Het Plattelandscentrum Meetjesland realiseert talrijke succesrijke belevinsprojecten in de regio. Redenen genoeg dus om verdere stappen te zetten in de toeristische ontwikkeling van de gemeente.

Het fietsnetwerk Meetjesland versterkt het fietsproduct. Verschillende horecazaken lieten zich reeds erkennen als fietsvriendelijke uitbating en de gemeente werkt aan het onderhoud en vernieuwen van fietspaden. In de winterperiode merken we dat wandelaars hun gading vinden in het krekengebied. Het groeiende aantal plattelandsverblijven is voor de potentiële toeristen een ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen. Daarnaast heeft dit gebied een sterke aantrekkingskracht op wandelaars. Via het Wandelnetwerk Meetjeslandse kreken verken je de mooiste plekjes.

Op al deze troeven speelt de toeristische raad in met als hoofddoel “versterkend” te werken door:

· Het formuleren van samenwerkingsvoorstellen. We willen de horeca stimuleren om samen te werken door hen bv. gezamenlijk winterwandelingen te laten organiseren. In Watervliet werken reeds een 5-tal horeca samen voor de organisatie van de wandeling met Paster Sies (info: www.plattelandscentrum.be). Dit idee werd eveneens gelanceerd door de toeristische raad.

· Het Ambassadeurschap Vlaanderen Lekkerland gedurende de periode 2010-2012 zorgde ervoor dat ook culinaire lekkerbekken hun weg vonden naar onze gemeente. Hier geniet je nog van authentieke palinggerechten in een uniek kader. Dankzij de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende horecazaken behaalden wij deze fel begeerde titel.

· Zwerfvuilacties en project peters/meters voor het onderhoud van de picknickbanken. Vuilnisbakken verstoren niet langer het ongerepte landschap. Aan de bezoeker wordt gevraagd om het vuilnis terug mee te nemen. Gebeurt dit niet, dan kunnen wij rekenen op enkele actieve vrijwilligers die een oogje in het zeil houden en achtergebleven vuilnis meenemen;

Alle acties en werkpunten kaderen in volgende MISSIE:

Sint-Laureins richt zich met haar toeristisch beleid op het behoud en versterken van het platteland.

Deze landelijke gemeente wil daarom werken aan de ontwikkeling, versterking en promotie van het toeristisch-recreatieve product, met de nadruk op een beheerste groei binnen de draagkracht van de gemeente en haar inwoners

teneinde te komen tot:

· meer bezoekers

· een langere verblijfsduur

· meer herhalingsbezoek

en met als einddoel het vergroten van het economische effect.

Grote voorwaarde voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie is het veiligstellen 
en versterken van de omgevingsfactoren die de eigenheid van de gemeente bepalen.

Het bestuur van de Toeristische Raad.