aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

monumenten

Het Godshuis, Sint-Laureins

godshuis - pano - hoge resolutie
Klik om te vergroten

Het bouwen van het Godshuis was een daad van christelijke naastenliefde. Het immense gebouw werd bedacht door pastoor Andries van de gemeente Middelburg en werd gefinancierd door de gefortuneerde en godsvruchtige juffrouw Antonia Van Damme. Zij werd geboren in Sint-Laureins in 1797 en stierf er in 1879.

Kanunnik (en pastoor) Andries werd in zijn jeugd geconfronteerd met de onmenselijke manier waarop de zieken uit de streek naar Brugge werden vervoerd om er verzorgd te worden. In Brugge was het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het doel van beide weldoeners was duidelijk: een thuis bezorgen aan wezen, ouden van dagen, zieken en gehandicapten. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 deed het gebouw zelfs dienst als schuiloord voor de dorpelingen, vluchtelingen en ook als burgerlazaret.

Het Godshuis overleefde het geweld van twee wereldoorlogen, maar tegen het einde van de 19de eeuw was het gebouw volledig vervallen tot een ruïne. Door de inzet van Lofting Group uit Gent is het geklasseerd gebouw volledig gerestaureerd tot een fietsvriendelijk hotel.

Onze-Lieve-Vrouwkerk, Watervliet

OLVHemelvaartkerk

De vermaarde Onze-Lieve-Vrouw-hemelvaartkerk werd gesticht door Jeronimus Lauwerijn van Brugge en gebouwd tussen 1501 en 1540. Ze wordt in de volksmond de Kathedraal van het Noorden genoemd, omwille van haar opvallend rijk interieur.

Bij het binnenkomen van de kerk word je getroffen door de hoge gewelven, zuilenrijen en spitsboogramen, door het majestueus hoogaltaar in zwart-wit marmer van Fayd’herbe (1652-54) met een groot retabel van De Crayer, door de kooromgang met het koorgestoelte (Sauvage, 1643), de grafsteen van de stichter Jeronimus Lauwerijn en de prachtige barokke preekstoel en communiebank van Pullinx (1726).

Verder wordt je aandacht getrokken door het indrukwekkende portaal en het doksaal (eveneens Sauvage, 1649) met als sluitstuk het befaamde historische orgel van Ledon. Ook de grote verzameling van 16de en 17de–eeuwse schilderijen is het bekijken waard.Het absolute kroonjuweel van de verzameling is de monumentale triptiek de Nood Gods (ca. 1520) met het zelfportret van de Meester van Frankfurt, een stads-en tijdgenoot van de Antwerpse Quinten Metsijs. Die triptiek werd opgenomen in de lijst van de topstukken van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij Watervliet de enige landelijke kerk vertegenwoordigt. Via het project Vlaamse meesters in situ werd een mooie en belevingsvolle onthaalinfrastructuur gerealiseerd. Daarnaast werkte de dienst Erfgoed van het provinciebestuur een Erfgoedsprokkel uit. Deze neemt je mee doorheen de geschiedenis van het kerkgebouw en andere merkwaardige cultuurhistorische elementen in het interieur.

De kerk is gelegen aan het dorpsplein van Watervliet, dat in 2008 werd verkozen tot een van de vijftien mooiste dorpen van Vlaanderen. Dat marktplein of 't Stee, zoals de inwoners het noemen, wordt omringd door enkele belangrijke achttiende-eeuwse bouwwerken: het vroegere stadhuis, de pastorie, de waterpomp en de boterbank.

Meer info en reservaties voor rondleidingen via de dienst Toerisme van Sint-Laureins. De kerk is van 1 maart tot 1 december alle dagen open tussen 8.30 en 18.00 uur.

Eekloose watergang, woning ‘het Rabot’ en de grenspaal

grenspaal

De Eekloose watergang is een van de waterlopen die in de 13de eeuw gegraven werden voor het turftransport. Oorspronkelijk liep die van Eeklo via Sint-Laureins naar Sint-Kruis en Aardenburg in Nederland. De naam verscheen voor het eerst in 1346.

Vandaag zien we nog een stukje van de watergang. Even verderop wordt hij onderbroken door het Leopoldkanaal. Aan de rechterkant, vlakbij grenspaal 341 en de recentere correctiepaal, bevond zich vroeger een keersluis of rabot. De naam rabot is afgeleid van het Franse rabattre, wat neerlaten betekent. Dat verwijst naar het neerlaten van zware houten balken of schotten in het water.

In 1843 werden de grenspalen tussen België en Nederland geplaatst. Op dat moment werd het krekengebied geteisterd door ziekten als moeraskoorts. De Nederlandse kolonel Ledel, die toen de grens moest bepalen, weigerde het gebied en liet het aan België. Dat verklaart de opmerkelijk rechtlijnige grens met Nederland ter hoogte van Sint-Laureins.

Sint-Jan-de-Doperkerk en Palingdorp Sint-Jan-in-Eremo

STER 17 P1210744
Klik om te vergroten

Het pittoreske en ietwat eenzame eenbeukige Sint-Jan-de-Doperkerkje (1682) is een beschermd monument sinds 1975. Het gebouw heeft een mooi rococo-interieur en werd gerenoveerd in 1984.

Sint-Jan-in-Eremo was vroeger een van de drukst bezochte bedevaartsoorden van het Meetjesland. De nog bestaande ommegang rond de kerk bestaat uit zeven staties. De traditie wil dat op Sint-Jansdag (24 juni) in Sint-Jan-in-Eremo vroeger zoete kersen werden verkocht. Die traditie wordt verdergezet door de uitbaters van Hoeve Engelendael.

Meer toeristische toppers vind je op de toeristische kaart van Sint-Laureins, Grenzeloos Genieten, gratis verkrijgbaar in het infokantoor.