Fietsen

20 leuke tips (pdf, 4.0 MB) tijdens je fietsroute:

Sentse Vijfdorpenroute -  20 tips tijdens je fietsroute

Sint-Laureins, zijn vlakke polderlandschap, zijn typische kreken. Fietsers en wandelaars worden er bekoord door de rust en de stilte.

Wij nemen je graag mee voor een leuke tocht in onze gemeente via de bewegwijzerde Sentse Vijfdorpenroute van 50 km. Onderweg kan je even halt houden bij één van onze 20 toppers:

Ster 1:  Infokantoor Toerisme Sint-Laureins en Plattelandscentrum Meetjesland

Spring eens binnen in het infokantoor of neem een kijkje op www.sint-laureins.be/toerisme

voor een compleet en up to date overzicht van het toeristische aanbod. Bij Plattelandscentrum Meetjesland kan je terecht voor het boeken van groepsarrangementen waarin de beleving van de streek centraal staat. Ook voor informatie over Meetjeslandse hoeve- en streekproducten kan je hier terecht.

Ster 2: Het Godshuis

Van heinde en verre zie je de koepel van het majestueuze Godshuis boven het centrum van Sint-Laureins uittronen. Dit gebouw dateert uit de 19de eeuw en werd gefinancierd door de gefortuneerde en godsvruchtige juffrouw Antonia Van Damme. Het was in eerste instantie een thuis voor wezen, ouden van dagen, zieken en gehandicapten. Ook in latere fasen was het Godshuis belangrijk voor de lokale gemeenschap, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het gebouw dienst deed als schuiloord voor de dorpelingen, vluchtelingen en ook als burgerlazaret.  Het Godshuis overleefde het geweld van beide wereldoorlogen, maar tegen het einde van de 20ste  eeuw was het gebouw volledig vervallen tot een ruïne. Door de inzet van Lofting Group uit Gent werd het geklasseerde gebouw volledig gerestaureerd.

Ster 3:  Baileybrug

In het najaar van 1944 bevrijdden de Canadezen in de Slag bij het Leopoldkanaal de gemeenten ten zuiden van het Leopoldkanaal. Op 6 oktober begonnen de soldaten van de 7e Canadese Infanterie Brigade van de 3e Canadese Infanterie Divisie de constructie van een ‘Bailey-bridge’ over het Leopoldkanaal tussen Maldegem en Sint-Laureins. Een paar dagen later staken de Canadezen het kanaal over bij de eerste fase van de ‘Switchback Operation’.
Deze brug is vermoedelijk één van de laatste resterende en nog steeds in gebruik zijnde baileybruggen uit de Tweede Wereldoorlog. Lokaal is deze bekend als de ‘Lievebrug’.

Ster 4:  Klein België, ‘den elektrieken draad’ en Moershoofde

1916. Het Meetjesland is in handen gevallen van de Duitsers. De Nederlandse grens wordt afgebakend met een 'elektrieken draad' zodat uitwijken naar Nederland onmogelijk wordt. Toch wordt een klein stukje Sint-Laureins tussen de Nederlandse grens en het Leopoldkanaal niet mee afgebakend. Dit stukje krijgt later de naam 'Klein België'. Klein België groeide uit tot een uitermate geschikt smokkelparadijs en functioneerde als tussenstation voor allerlei goederen die bestemd waren voor de mensen achter de elektrische draad. Het oorlogsleven was er minder hard en nu nog vind je op Moershoofde enkele bouwwerken die getuigen van dit unieke oorlogsverleden. Via een beleveniswandeling in groep kom je meer te weten over  de zogenaamde ‘Villenfabriek’ of ’t Fabriekske en over Hoeve De Meulemeester met het huis op Belgisch en de schuur op Nederlands grondgebied.

Ster 5:  Leopoldkanaal, dijken en kreken

Het Leopoldkanaal (van Boekhoute naar Heist) en de Schipdonkse vaart (van Deinze naar Heist) zouden de polders van het overtollige regenwater ontlasten. Kanunnik Jozef Olivier Andries, pastoor van Middelburg en lid van de eerste Kamer van Volksvertegenwoordigers, was de grote promotor voor de realisatie van dit afwateringskanaal. Het 43km lange kanaal werd in 1846-1848 gegraven en was oorspronkelijk bedoeld als verbinding tussen Zelzate en Heist. In Boekhoute werden de graafwerken echter gestopt. Het kanaal heeft daarom nooit helemaal beantwoord aan zijn oorspronkelijke bestemming. Koning Leopold I van België heeft de vaart ingehuldigd in het midden van de 19de eeuw.

De kreken zijn oude turfputten die in eerste instantie ontstonden door de ontginning van de moer- of veengebieden. Deze putten raakten later steeds verder uitgehold tijdens talloze overstromingen en stormvloeden. De kreken, dijken met hun pittoreske dijkhuisjes en de knotwilgen typeren het landschap

Ster 6:  Eekloose watergang, woning ‘het Rabot’ en de grenspaal

In de 13de eeuw werd er een aantal waterlopen gegraven die bij het turftransport gebruikt werden, o.a. de Eekloose watergang. Deze liep van Eeklo via Sint-Laureins naar Sint-Kruis en Aardenburg in Nederland. De naam verscheen voor het eerst in 1346. Vandaag zien we nog een stukje van deze watergang. Even verderop wordt hij onderbroken door het Leopoldkanaal. Aan de rechterkant, vlakbij grenspaal 341 en de recentere correctiepaal, bevond zich vroeger een keersluis of rabot. De naam rabot is afgeleid van het Franse rabattre, i.e. “neerlaten”. Dit verwijst naar het neerlaten van zware houten balken of schotten in het water.

In 1843 werden de grenspalen tussen België en Nederland geplaatst. Deze gebieden werden toentertijd geteisterd door ziekten als moeraskoorts. De Nederlandse kolonel Ledel, die toen de grens moest bepalen, weigerde het krekengebied en liet het aan België. Dat verklaart de opmerkelijk rechtlijnige grens met Nederland ter hoogte van Kantijne te Sint-Laureins.

Blok-, Hollandergat-, Vrouwkenshoek-, Molenkreek en de Val zijn pleisterplaatsen voor vissers en vogelliefhebbers, net als de Zouteput en de Geuzeput.

Ster 7:   Sint-Margriete, ooit Nieuw-Roeselare

In het dorpscentrum van Sint-Margriete vind je de Sint-Margaretakerk (1881-1882). Je kan er  ‘De Aanbidding van de Wijzen’ bewonderen, een schilderij naar Rubens. Verder is er ook een houten beeld van de heilige Margareta (1750). De geschiedenis van dit polderdorp wordt gekenmerkt door overstromingen en zondvloeden. Historisch is de Sint-Margaretakerk de vijfde kerk van Sint-Margriete. De vorige kerkgebouwen, op verschillende locaties, werden telkens opnieuw verwoest door overstromingen. Oorspronkelijk sprak men hier helemaal niet van Sint-Margriete: een monumentje ter hoogte van infosite de Weegbrug, herinnert aan de opgravingen van resten van de kerk van Nieuw-Roeselare.

Ster 8:  Infosite de Weegbrug

De informatiesite ‘De Weegbrug’ herinnert de bezoeker aan het rijke landbouwverleden van deze gemeente. Het laadvlak van de vroegere weegbrug werd volledig vernieuwd en door de glasplaat kan je het weegmechanisme zien. In het voormalige weeghuis vind je tekst en uitleg bij het hoe en waarom van het wegen. Een leerrijke stop tijdens je fiets-of wandeltocht.

Ster 9:  Casteleynstraat

Deze authentieke kasseiweg verbindt de Sint-Livinuspolder in Sint-Margriete met de Kerkstraat die naar het centrum van Waterland-Oudeman leidt. Het is de enige nog goed bewaarde kasseiweg in Sint-Laureins. De bestrating van de hoofdwegen gebeurde hier in de polderstreek vrij laat, in de loop van de 19de eeuw. De techniek van de wegverharding met kasseien is exemplarisch voor de oude landelijke wegenbouw.

Ster 10:  Tiendenpalen

In de wijde omgeving van Sint-Margriete komen we 4 grenspalen en 3 tiendenpalen tegen. Dit waren afbakeningen tussen de bezittingen van de Gentse Sint-Baafsabdij (initialen SB), de Sint-Pietersabdij en de gronden van het bisdom Doornik. Het zijn overblijfselen uit de 15de en de 16de eeuw. 

Ster 11:  Krulbollen in Waterland-Oudeman

De oorspronkelijke naam van Waterland-Oudeman was Sint-Niclaes-ter-Varent. In het centrum van dit polderdorpje vind je de mooi gerenoveerde Sint-Niklaaskerk (1670-1672).  In de onmiddellijke buurt van deze kerk vind je een leuke picknick- en speelplek.

Krulbollen is een echte typische Meetjeslandse volkssport. Krulbol wordt in Vlaanderen al eeuwen beoefend. Getuige daarvan zijn de oude bolreglementen die in alle steden en gemeenten van Vlaanderen en Frans-Vlaanderen zijn teruggevonden. In Waterland-Oudeman in de buurt van hoeve ’t Appelken kan je terecht voor een leuk spelletje krulbol. ’t Appelken is een fraai voorbeeld van een traditioneel boerenerf met losstaande gebouwen, boomgaard en poel. Het woonhuis dateert van 1887. Het is een sobere bakstenen woning met centrale gang van voor- naar achterdeur. Deze hoeve is in gebruik als vakantieverblijf.

Tijdens je tocht word je hier telkens weer getroffen door de unieke vergezichten en de openheid van dit opmerkelijke landschap. In de omgeving van Watervliet liggen onder andere de Sint-Annapolder, Sint-Barbarapolder, Jonkvrouwpolder en de Christoffelpolder.

Ster 12:  Stee met kiosk, pomp en boterbank in Watervliet

Op het mooie marktplein of ‘Stee’ van Watervliet zien we de monumentale dorpspomp uit 1781. Ze is gemaakt uit blauwe hardsteen en werd gerestaureerd in 1996. Eén van de oorspronkelijk drie boterbanken uit 1788 is bewaard gebleven. De boterbank raakte zwaar beschadigd in 1944, maar ze werd in 1995 gerestaureerd. Vandaag biedt ze een aandenken aan de drukke dinsdagmarkten van weleer. Ook de kiosk (1933), het stadhuis (1781) en de pastorie (1774) zijn oogstrelende architecturale bouwwerken. Dit unieke dorpsgezicht is officieel beschermd sinds 1986 en is de kern van één van de vijftien mooiste Vlaamse dorpen.

Ster 13:  Kathedraal van het Noorden

De vermaarde Onze-Lieve-Vrouwhemelvaartkerk werd gesticht door Jeronimus Lauwerijn van Brugge en gebouwd tussen 1503 en 1540. Zij wordt in de volksmond ‘Kathedraal van het Noorden’ genoemd, omwille van haar opvallend rijk interieur. Bij het binnenkomen van de kerk word je getroffen door de hoge gewelven, zuilenrijen en spitsboogramen, door het majestueus hoogaltaar in zwart-wit marmer van Fayd’herbe (1652-54) met een groot retabel van De Crayer, door de kooromgang met het koorgestoelte (Sauvage, 1643), de grafsteen van de stichter Jeronimus Lauwerijn en de prachtige barokke preekstoel en communiebank van Pulinx (1726). Verder zijn er het indrukwekkende portaal en het doksaal (eveneens Sauvage, 1649) met als sluitstuk het befaamde historische orgel van Ledou en de grote verzameling van 16de en 17de - eeuwse schilderijen.

Ster 14:   Triptiek ‘De Nood Gods’

Het kroonjuweel in deze kerk van Watervliet is de monumentale triptiek ‘de Nood Gods’ (ca 1515-1520) met het zelfportret van de Meester van Frankfurt, een stads- en tijdgenoot van Quinten Metsijs. Deze triptiek werd opgenomen in de lijst van de topstukken voor Vlaamse Primitieven van de Vlaamse Gemeenschap. Een virtueel bezoek aan de kerk is mogelijk via www.vlaamsemeestersinsitu.be, site Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. In de kerk zelf werd een digitale onthaalinfrastructuur uitgewerkt, vanaf 1 maart tot 30 november is de kerk dagelijks geopend voor het publiek.

Ster 15: Elmare, Oudemanskreek, beeld ‘Als de vos de passie preekt’ en Taverne De Roste Muis

Wij zetten onze weg verder en genieten van de weidse panorama’s die het polderlandschap biedt. Ergens langs deze weg lag, volgens oude archiefbronnen, het klooster Elmare. Dit klooster is echter helemaal verdwenen door de vernielende en herhaalde overstromingen uit de 14de eeuw. De naam Elmare komt voor in het beroemde verhaal ‘Vanden Vos Reynaerde’, paradepaardje van onze vroege letterkunde.

In de Oudemanskreek prijkt het Reynaertbeeld ‘Als de vos de passie preekt’ van de hand van Chris Ferket. Dit beeld werd gewonnen door de gemeente Sint-Laureins in de wedstrijd Een thuis voor een beeld in 1995. Ondertussen staan over de vijf deelgemeenten van Sint-Laureins een tiental Reynaertbeelden, die je via een uitgestippelde fietsroute kan ontdekken. Net naast de plaats waar op het einde van de 14de eeuw het verdronken Elmare lag, vind je de pittoreske kroeg ‘De Roste Muis’. Tijdens een bezoekje krijg je misschien wel meer details over de vroegere eigenares aan wie de kroeg haar naam te danken heeft…

Ster 16:  Sint-Jan-de-Doperkerk en palingdorp Sint-Jan-in-Eremo

Het pittoreske en ietwat eenzame éénbeukige Sint-Jan-de-Doperkerkje (1682) is een beschermd monument sinds 1975. Het gebouw heeft een mooi rococo-interieur en werd gerenoveerd in 1984.

Sint-Jan-in-Eremo was vroeger een van de drukst bezochte bedevaartsoorden van het Meetjesland. De nog bestaande ommegang rond de kerk bestaat uit 7 ‘staties’. De traditie wil dat op Sint-Jansdag (24 juni) in Sint-Jan-in-Eremo vroeger zoete kersen werden verkocht. Deze traditie wordt verdergezet door de uitbaters van Hoeve Engelendael. De familie Govaert kweekt er verschillende variëteiten kersen en is hiervoor tot ver in Nederland en Wallonië bekend. De 17de-eeuwse schuur van deze hoeve wordt momenteel uitgebaat als een multifunctionele ruimte voor recreatief en educatief medegebruik.

In het centrum van dit pittoreske dorp en op een boogscheut van de Boerekreek vind je palingrestaurant Polderzicht, een familiezaak van generatie op generatie. De chef biedt je maar liefst 10 verschillende bereidingen van paling aan.

Typisch voor Sint-Jan-in-Eremo zijn de vijf kreken: Bentillekreek, Boerekreek, Mesurekreek, Oostpolderkreek en Roeselarekreek. Dit krekengebied was ooit het mekka van de paling. Ook vandaag vind je hier nog gespecialiseerde palinghuizen terug. Kenmerkend ook voor het landschap hier zijn de verschillende dijken, waaronder de vroeger belangrijke Graafjansdijk (1404). De naam werd ontleend aan hertog Jan zonder Vrees.

Ster 17:  Boerekreek met het Provinciaal Sportcentrum

Met haar uniek watervlak van 39ha, is de Boerekreek de grootste kreek van de gemeente. Het Provinciaal Sportcentrum ‘De Boerekreek’ is een goed uitgebouwd sportcentrum aan de gelijknamige kreek. Dit is een uitermate geschikte plaats voor paardrijden, kajakken, windsurfen en zeilen. Je kunt er ook heerlijk wandelen, fietsen en vissen en er is een verblijfsaccommodatie voor groepen voorzien. Let op, deze is enkel te boeken in combinatie met een sportieve activiteit. Ook voor sportdagen, teambuilding, fietsenverhuur (120 stuks), mountainbikes en sportmanifestaties (fietsenverhuur in groep en op voorhand aan te vragen).

Recent werd er een overdekte picknickplaats ingericht met zicht op de kreek en  een natuurlijke speeltuin, een aanrader voor onze allerkleinsten. Voor mensen op zoek naar rust en verstilling is er een yogapad.

Ster 18:   Belevenisplek Oostpolderkreek 

Ter hoogte van de Oostpolderkreek vind je een heerlijk rustplekje waar je even kan verpozen tijdens je fiets- of wandeltocht aan de oevers van de kreek. Tegelijk kom je meer te weten over paling in onze kreken, over vismigratie en de waterhuishouding in dit poldergebied. Bij regenweer kan je schuilen onder de gezellig ingerichte overdekte picknickplaats. Of waan je een echte palingvisser bij het ophalen van het kruisnet van de authentieke palingschuit, hier beter gekend als ‘platbodem’. Je kan deze plek ook bezoeken met een gids, een leuke tip voor scholen en groepen. Achteraf neem je in het levensgrote kader een kiekje van je gezelschap met de unieke Oostpolderkreek op de achtergrond. 

Ster 19:  Steiger Oostpolderkreek als stilteplek

Op de recent herstelde steiger kom je helemaal tot rust. Tijdens de mindfulwandeling die hier passeert, geniet je van de stilte, de rust, de uitgestrektheid die eigen is aan dit gebied. Haal je stiltekaart op bij de toeristische dienst en ontdek 7 stilteplekjes.

Ster 20:   Sint-Laureins en de Sint-Laurentiuskerk

Na een tocht van 50 km bereik je opnieuw het centrum van Sint-Laureins. Deze gemeente wordt bestuurd vanuit het neogotisch gemeentehuis (1902) en is vermoedelijk ontstaan in de 12de of 13de eeuw als een nederzetting van turfstekers. De laatgotische Sint-Laurentiuskerk (1554-1557) is een beschermd monument. In de kerk zie je waardevol gesculpteerd meubilair, zes levensgrote beelden van heiligen, een mooi 17de-eeuws Mariabeeld in een eiken schrijn, schilderijen, glasramen en specifieke grafstenen. Tegenover het gemeentehuis wordt in het kader van de dorpskernvernieuwing een ontmoetingsplek gerealiseerd voor jong en oud, waar verbinding centraal staat.

Zin in meer fietstochten in deze prachtige streek? Via de Fietsnetwerkkaart Meetjesland krijg je een overzicht van de mooiste fietswegen. Aan de hand van de knooppunten stippel je zelf je tocht uit langsheen rustige landbouwwegen. Voor wandelaars werd het Wandelnetwerk Meetjeslandse kreken uitgebouwd. Op elk knooppunt beslis je zelf welke kant je uitgaat. Er is maar één zekerheid: na elke bocht is er weer dat kippenvel, want de indrukwekkende panorama’s liggen hier voor het grijpen.