Administratieve hulp

SCHOOLTOESLAG

Wat?

Het OCMW biedt hulp bij het invullen van formulieren en het beantwoorden van brieven en documenten die u van andere diensten ontvangt.

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.

De huidige studietoelagene worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door schooltoeslag en worden dus uitbetaald vanuit dat Groeipakket.

De afdeling studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Wat wil dit zeggen?

Heb je een kind in het kleuter, lager of secundair onderwijs?

Ben je een student hoger onderwijs?

Hoe?

Kom in de voormiddag langs of maak een afspraak.

Breng volgende documenten steeds mee:

Aanvraag studietoelage:

Voor het indienen van een klacht kan je dit formulier (pdf, 537.6 kB) invullen en bezorgen aan de sociale dienst. Vooraleer je een klacht wenst in te dienen is het aan te raden de procedure (pdf, 143.7 kB) door te nemen.

HUISVUILZAKKEN

Personen die omwille van medische redenen, ongewild meer gezondheidsafval produceren, kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken bekomen bij de dienst burgerzaken van Sint-Laureins.

Het reglement en aanvraagformulier kan je downloaden via deze link.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be