Administratieve hulp

STUDIETOELAGEN

WAT?

Het OCMW biedt hulp bij het invullen van formulieren en het beantwoorden van brieven en documenten die u van andere diensten ontvangt.

HOE?

Kom in de voormiddag langs of maak een afspraak.

Breng volgende documenten steeds mee:

Aanvraag studietoelage:

Voor het indienen van een klacht kan je dit formulier (pdf, 537.6 kB) invullen en bezorgen aan de sociale dienst. Vooraleer je een klacht wenst in te dienen is het aan te raden de procedure (pdf, 143.7 kB) door te nemen.

HUISVUILZAKKEN

Personen die omwille van medische redenen, ongewild meer gezondheidsafval produceren, kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken bekomen bij de dienst burgerzaken van Sint-Laureins.

Het reglement en aanvraagformulier kan je downloaden via deze link.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be