aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Administratieve hulp

STUDIETOELAGEN

WAT?

Het OCMW biedt hulp bij het invullen van formulieren en het beantwoorden van brieven en documenten die u van andere diensten ontvangt.

HOE?

Kom in de voormiddag langs of maak een afspraak.

Breng volgende documenten steeds mee:

  • alle documenten waarover u vragen heeft
  • elektronische identiteitskaart (of volmacht)(ken je code!)
  • bankrekeningnummer

Aanvraag studietoelage:

  • attesten van inkomensgegevens (bijvoorbeeld: attest leefloon, attest tegemoetkoming mindervaliden) van 2 jaar terug
  • eventueel een attest alimentatiegeld van 2 jaar terug
  • indien u of iemand anders op uw adres na 1 januari 2010 erkend werd als mindervalide met een handicap van 66% of meer: kopie van het attest met het percentage van de handicap
  • indien je een aanvraag doet voor een student aan de hogeschool of universiteit: kopie huurcontract en kopie van inschrijvingsattest of diplomacontract

Voor het indienen van een klacht kan je dit formulier (pdf, 537.6 kB) invullen en bezorgen aan de sociale dienst. Vooraleer je een klacht wenst in te dienen is het aan te raden de procedure (pdf, 143.7 kB) door te nemen.

HUISVUILZAKKEN

Personen die omwille van medische redenen, ongewild meer gezondheidsafval produceren, kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken bekomen bij de dienst burgerzaken van Sint-Laureins.

Het reglement en aanvraagformulier kan je downloaden via deze link.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be