aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verwarmingstoelage/Brandstoftoelage

Afhankelijk van het soort brandstof, kan een financiële ondersteuning geboden worden vanuit het sociaal verwarmingsfonds of de brandstoftoelage.

  • VERWARMINGSTOELAGE

WAT?

Als je verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, kan je een verwarmingstoelage aanvragen als behoort tot één van de volgende categorieën:

  • personen met het Omnio statuut
  • personen met een laag inkomen
  • personen met schuldenoverlast.

HOE?

Als je in aanmerking komt, kan je je vraag zowel schriftelijk (per brief) of mondeling (op het OCMW) indienen aan de hand van het aanvraagformulier. Wij vragen wel om bij een mondelinge aanvraag contact op te nemen met het OCMW om een afspraak te maken.

Volgende documenten hebben wij nodig:

  • de leveringsfactuur (of een kopij)
  • een kopij van uw identiteitskaart
  • bewijs van het gezinsinkomen d.m.v. een kopie van het meest recente aanslagbiljet van het ministerie van financiën.

Ter info: bij personen die naast hun gezinswoning nog onroerende goederen in hun bezit hebben wordt een andere berekening gehanteerd.

Je aanvraag wordt behandeld op het eerstvolgende bijzonder comité voor de sociale dienst van de maand na uw aanvraag. Daarna wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van de brandstof en de gefactureerde prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Let op! Je dient binnen de 60 dagen na levering langs te komen!

Meer informatie: verwarmingsfonds

  • BRANDSTOFTOELAGE

WAT?

Als je verwarmt met steenkolen, brandhout of gasflessen kan je bij het OCMW een brandstoftoelage aanvragen als je tot één van de volgende categorieën behoort:

  • Cat. 1: Personen met een laag inkomen die een actief dossier hebben bij het OCMW Sint-Laureins
  • Cat. 2: Personen die een actief dossier collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling of budgetbeheer of budgetbegeleiding hebben, EN hun brandstoffactuur niet kunnen betalen. 

Voor cat. 1 is er een inkomensgrens.

Let op! Je dient binnen de 60 dagen na levering langs te komen!

HOE?

De maatschappelijk werk(st)er gaat door middel van een sociaal onderzoek na of je aan de voorwaarden voldoet.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be