aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Collectieve Schuldenregeling

WAT?

Wanneer je te kampen hebt met een onbeheersbare schuldenlast of als schuldeisers niet meer bereid zijn te onderhandelen (in tegenstelling tot schuldbemiddeling) stelt de maatschappelijk werk(st)er voor om een verzoekschrift in te dienen bij de Arbeidsrechtbank om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling.

Als de rechter oordeelt dat aan alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling voldaan is, duidt hij een schuldbemiddelaar aan: het OCMW, een advocaat, notaris of een andere erkende instelling.

HOE?

Vanaf het moment dat je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, stoppen de intresten, loonbeslagen, …

De schuldbemiddelaar:

  • ontvangt alle inkomsten
  • werkt een voorstel tot afbetaling van de schulden uit.

Meer informatie rond schuldhulpverlening: Eerste Hulp Bij Schulden 

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be