aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

eerste leeftijdsmelk

Wat?

Gezinnen of moeders kunnen om verschillende redenen kiezen om geen borstvoeding te geven. Toch hebben baby’s vooral in de eerste maanden van hun leven nood aan speciale voeding.

Als de moeder dit niet kan geven via de borstvoeding, is er de mogelijkheid om flesvoeding te geven in de vorm van poedermelk.

Deze poedermelk is echter vaak vrij duur en niet iedereen kan deze noodzakelijke voeding betalen.

Voor hen kan het OCMW de eerste zes maanden financieel tussenkomen in de kosten voor de “eerste leeftijdsmelk”.

Hoe?

De aanvraag voor de eerste leeftijdsmelk verloopt steeds via Kind en Gezin.
Deze dienst zal op basis van verschillende elementen (zoals het gezinsinkomen, opleiding van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders, huisvesting en gezondheid) beslissen of een gezin recht kan hebben op deze tussenkomst.

Het gezin krijgt dan een doorverwijsformulier mee voor het OCMW.

Nadien moet de steunaanvraag voor eerste leeftijdsmelk ingediend worden bij het OCMW. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bespreekt de aanvraag binnen de 30 dagen.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be