aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Installatiepremie

WAT?

Een installatiepremie is een geldsom die je in staat moet stellen een woning te betrekken en in te richten. Het geld gebruik je voor de betaling van aansluitingen (gas en elektriciteit), meubels en dergelijke.

Deze premie is uitsluitend voor dak- en thuislozen of personen die op een camping verblijven. Met de premie willen we mensen aanmoedigen zich in een huis te vestigen.

HOE?

Denk je in aanmerking te komen voor deze premie, neem dan contact op met het OCMW.

De voorwaarden om recht te hebben op deze premie zijn:

  • je hebt een woning gevonden
  • de woning zal dienst doen als hoofdverblijfplaats
  • voor je deze woning vond, was je dakloos of woonde je op een kampeerterrein
  • je geniet een leefloon, financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon, een inkomen ten laste van de sociale zekerheid, inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Sociale dienst

Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins
T 09/218 72 40
F 09/218 72 49
socialedienst@ocmw.sint-laureins.be