aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Tussenkomst medische, paramedische en farmaceutische kosten

WAT?

Als u regelmatig medische of paramedische zorg of medicijnen nodig hebt, kunnen de kosten daarvoor hoog oplopen en een serieuze hap uit het budget nemen. Ook kan u tijdelijk een probleem ervaren om uw medische kosten te betalen.Bij dergelijke hoge medische kosten kan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissen om hierin tussen te komen.  Er wordt evenwel altijd rekening gehouden met de eventuele teruggave van de mutualiteit.

Medische kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor:

 • geneesmiddelen;

 • Verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners

 • persoonlijk aandeel voor de ligdagprijs bij ziekenhuisopname;

 • revalidatie, kinesitherapie of logopedie;

 • palliatieve verzorging door een multidisciplinair team;

 • tandzorg;

 • aankoop van een bril of lenzen;

HOE?

Voor het verlenen van medische tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, afhankelijk van de eigen situatie van de aanvrager.

Tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iedereen toegekend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de maatschappelijk werker. Daarnaast zal de maatschappelijk werker bij elke aanvraag ook samen met u nagaan of u reeds tot al uw rechten komt inzake zorgverzekering, maximumfactuur, alsook of u in orde bent met uw mutualiteitsbijdragen.

Mee te brengen bij aanvraag:

 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

 • bewijzen van inkomen tijdens de laatste drie maanden voor de aanvraag

 • klevertje van de mutualiteit

 • overzicht vaste maandelijkse kosten

 • overzicht medische kosten (betaalbewijzen en openstaande kosten)