aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat? 

Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen uw uitkering ontvangen. Het OCMW kan u dan eventueel een leefloon toekennen terwijl uw dossier behandeld wordt en in afwachting van de toekenning  en zal bij toekenning de betrokken instelling vragen de verleende voorschotten terug te betalen.

Hoe?

Om aanspraak te kunnen maken op een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW, dient u een aanvraag te doen bij het OCMW van de gemeente waar u verblijft. Het is de taak van het OCMW om te beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie. Daartoe voert een maatschappelijk assistent een sociaal onderzoek uit naar onder meer uw financiële en sociale en medische situatie en zal uw dossier voorgelegd worden op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar een individuele beslissing in uw dossier zal genomen worden.