aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Leefloon

WAT?

Een leefloon is een financiële tussenkomst die je kunt ontvangen als je aan volgende voorwaarden van het Recht op Maatschappelijke Integratie voldoet:

1.       Je bent Belg, staatloos, erkende vluchteling, EU-burger of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven

2.       Je bent minstens 18 jaar oud of jonger dan 18 maar ontvoogd door het huwelijk, zwanger of je hebt kinderen ten laste.

3.       Je verblijft  in België hebben

4.       Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW het verschil bij.

5.       Je bent bereid om te werken, tenzij je gezondheid en je situatie dit niet toelaten.

6.       Je hebt reeds een beroep gedaan op de andere uitkeringen waarop je recht hebt. Een leefloon is immers het allerlaatste sociale vangnet. Je hebt reeds al het mogelijke gedaan om de andere uitkeringen waarop je eventueel recht hebt, te bekomen.

HOE?

De maatschappelijk werk(st)er zal tijdens een sociaal onderzoek nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Bij de berekening van je inkomen kan rekening gehouden worden met:
- het inkomen van personen waarmee je een huishouden vormt;
- het inkomen dat je hebt uit onroerende goederen;
- het inkomen dat je hebt uit roerende goederen.

Bovendien kan het OCMW je vragen eerst een beroep te doen op diegenen die verplicht zijn jou te onderhouden, zoals je ouders, kinderen of (ex)echtgeno(o)t(e).

Aanverwante onderwerpen