aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Covid-19 (coronavirus) versterkte fase 2: overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen


Deze pagina wordt steeds geüpdatet, deze maatregelen kunnen continu gewijzigd worden.

Laatste update: 13 mei 9.58 uur

Regels blijven van kracht

De bestaande regels blijven kracht, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

Afbouwstrategie

Op 4 mei start fase 1A van de afbouwstrategie naar aanleiding van de versterkte maatregelen om het coronavirus in te dijken.
Op 11 mei treedt fase 1B van de afbouwstrategie in voege namelijk het uitbreiden van de sociale contacten en het opening van winkels onder voorwaarden.
Het volledig overzicht van alle maatregelen in fase 1B, vind je hier.

Vanaf 10 mei zijn beperkte sociale contacten mogelijk mits de nodige fysieke afstand. Meer info hierover vind je op de site van info coronavirus.

Vanaf 18 mei kan fase 2 van de afbouwstrategie van start gaan.
Dit op voorwaarde dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft afvlakken.
We benadrukken dat het virus nog steeds aanwezig is en gevaarlijk blijft.

Het volledig overzicht van de afbouwstrategie vind je hier.

Veel gestelde vragen

Het crisiscentrum heeft een frequently asked questions opgesteld naar aanleiding van veel gestelde vragen.

Het overzicht van de veel gestelde vragen, vind je hier (pdf, 482.8 kB).

De FAQ geeft antwoorden op vragen rond activiteiten, religieuze diensten en begrafenissen, gemeente- en provincieraden, scholen, opvang van kinderen tot 3 jaar, diensten aan huis, ziekenhuizen, gevangenissen, transport, ...

Sociaal economische FAQ 26 maart 2020 (pdf, 648.0 kB) , 27 maart 2020 (pdf, 606.6 kB) en 28 maart 2020 (pdf, 550.2 kB).

Een overzicht van de maatregelen en info over het virus in andere talen vind je hier.

Wat werd beslist door gemeente Sint-Laureins?

De gemeente is telefonisch tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 09 218 76 40 of via het nationaal nummer 0800 14 689. Voor heel dringende vragen kan u terecht op het crisisnummer van gemeente Sint-Laureins 09 328 74 72.

Het gemeentehuis

Het gemeentehuis is voor onbepaalde duur niet toegankelijk.

De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, er wordt enkel gewerkt op afspraak. De diensten blijven steeds telefonisch en via mail bereikbaar:

· Personeel en organisatie: 09 218 76 40 of secretariaat@sint-laureins.be

· Dienst Burgerzaken: 09 218 76 58 of burgerzaken@sint-laureins.be

· Dienst Communicatie: 09 218 76 56 of communicatie@sint-laureins.be

· Financiële dienst: 09 218 76 49 of financiëledienst@sint-laureins.be

· Dienst Milieu: 09 218 76 55 of milieu@sint-laureins.be

· Dienst Omgeving: 09 218 76 52 of omgeving@sint-laureins.be

· Technische dienst: 09 218 76 53 of technischedienst@sint-laureins.be

Het gemeentehuis blijft telefonisch ook bereikbaar op het algemeen nummer 09 218 76 40.

Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket aangevraagd worden.

Het Huis van de Vrije Tijd

Het Huis van de Vrije Tijd is voor onbepaalde duur niet toegankelijk. 

De dienst blijft bereikbaar en dit op afspraak, telefonisch op het nummer 09 218 76 47 en via mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be.

De bibliotheek

De bib is voor onbepaalde duur gesloten. De uitleentermijn wordt automatisch verlengd.

Er worden voor die periode dus geen boetes uitgeschreven.

Het bib-team blijft wel aan het werk en wij bieden een alternatieve dienstverlening aan met een gratis afhaalsysteem.

De bib blijft telefonisch bereikbaar op het nummer 09 379 07 40 en via mail bibliotheek@sint-laureins.be.

Bib-materiaal kan online aangevraagd worden, dit ten laatste voor 12 uur voor afhaling op afspraak de volgende dag.

Hier vind je meer info over het aanvragen, afhalen en inleveren van bib materiaal.

Het OCMW

Het OCMW is niet toegankelijk maar de dienstverlening naar de burger wordt wel gegarandeerd. Er wordt enkel gewerkt op afspraak. De dienst blijft ook telefonisch (09 218 72 40) en via mail (socialedienst@ocmw.sint-laureins.be) bereikbaar.

Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering. Je dient aan te bellen en dan komt een medewerker van het OCMW de deur openen.

Woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum Sint-Jozef geldt een algemeen bezoekverbod tot nader order.

 • De voordeur van het woonzorgcentrum blijft permanent gesloten
 • Familieleden van bewoners in een palliatief stadium kunnen nog steeds (beperkt) op bezoek komen
 • De bewonerswas die door de familie gedaan wordt, kan opgehaald worden aan de inkom van het woonzorgcentrum. Je geeft vooraf een seintje zodanig dat de medewerkers de was kunnen klaar zetten. Propere was mag in een mand of zak in het sas aan de voordeur geplaatst worden.
 • Alle interne activiteiten in het WZC (leefgroepenwerken) gaan verder, alle externe activiteiten worden geannuleerd.

Klik hier voor meer informatie over de genomen maatregelen in het woonzorgcentrum.

De scholen

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei.Ouders worden via de directie van de scholen hier verder over ingelicht.

De gemeentelijke muziekschool

De gemeentelijke muziekschool is voor onbepaalde duur gesloten.

Sporthal Sint-Laureins en Watervliet

Alle activiteiten die in de sporthal worden georganiseerd, worden voor onbepaalde duur geannuleerd.

De Meet

Alle geplande activiteiten en optredens die in De Meet plaatsvinden, worden voor onbepaalde duur geannuleerd.

Gemeentelijke zalen

Alle activiteiten die in alle gemeentelijke zalen georganiseerd worden, worden voor onbepaalde duur geannuleerd. Dit zijn onder andere de polyvalente zaal De Regenboogschool Sint-Laureins, de polyvalente zaal De Regenboogschool Watervliet, het Ontmoetingscentrum, lokalen in de Melkerij, lokalen in het Dorpshuis, ‘t Kan10’tje, ’ t Sentrum en ’t Veld.

Jeugdverenigingen

Alle activiteiten van de jeugdverenigingen in Sint-Laureins (KLJ Sente, KAJ Watervliet, KSA Bentille en Jeugdhuis Opsenter) worden voor onbepaalde duur geannuleerd.

Openbare terreinen

Openbare speelterreinen en speeltuinen zoals in Watervliet, in Waterland-Oudeman, aan het Singelken in Sint-Laureins zijn voor onbepaalde duur gesloten.

Het BMX-parcours in Bentille, het skateterrein 't Sentrum en de het polyvalent openlucht - en petanqueterrein aan de sporthal van Sint-Laureins zijn terug toegankelijk.

Activiteiten op het grondgebied Sint-Laureins

Alle indoor en outdoor activiteiten ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn op het grondgebied Sint-Laureins worden opgeschort voor onbepaalde duur.

Er wordt rekening gehouden met de adviezen en beslissingen die door de Nationale Veiligheidsraad, de Federale Overheid en de sportbonden genomen worden.

Naar gelang de adviezen en beslissingen, kunnen de gemeentelijke beslissingen herzien en bijgestuurd worden.

Het Dorpshuis Watervliet

Alle activiteiten die in het Dorpshuis georganiseerd worden, zijn voor onbepaalde duur geannuleerd.

Het dienstencentrum op maandag en het postpunt blijven voor onbepaalde duur gesloten.

Het postkantoor in Sint-Laureins blijft geopend tijdens de weekdagen.

Het Dorpsrestaurant Watervliet en Sint-Laureins

Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins is voor onbepaalde duur gesloten.

Milieupark

Meer info over de werking van het milieupark vind je hier.

De ophaling van het huisvuil, PMD en karton gebeuren nog steeds op de normale ophaaldagen.

Externe zitdagen

Zitdagen van De Woonwijzer en Welzijnsband Meetjesland kunnen voor onbepaalde duur niet plaatsvinden in het gemeentehuis. Je neemt best zelf contact met de dienst op:

 • Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06 23.
 • De Woonwijzer Meetjesland – Ludwig Mortier – ludwig@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 37 67

Ondernemers

Meer info op www.info-coronavirus.be.

Meer info over steunmaatregelen voor handelaars vind je op deze site:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de zelfstandigen en bedrijven in Vlaanderen.

Je kan met jouw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp, op het nummer 0800 20 555. Ja kan ook mailen naar info@vlaio.be.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.

De Lijn accepteert geen cash betalingen meer, enkel betaling via bankcontact is mogelijk.

Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker verplicht alle gebruikers van het openbaar vervoer vanaf 12 jaar en ouder.

Meer info over de corona maatregelen bij De Lijn en de NMBS vind je hier:

De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus

Erediensten en begrafenissen

Huwelijken

Burgerlijke huwelijken kunnen nog doorgaan, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen, hun ouders en de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Religieuze huwelijken kunnen eveneens plaatsvinden, maar daarvoor gelden dezelfde voorwaarden: enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

Dit betekent dat bijvoorbeeld de ouders van het koppel de huwelijksplechtigheid niet kunnen bijwonen.

Begrafenissen

Begrafenisceremonies mogen plaatsvinden indien er maximaal 15 personen aanwezig zijn - met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Het lichaam van de overledene mag niet worden blootgesteld.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland en naar België zijn voor onbepaalde duur verboden.

De grensovergangen met het buitenland zijn afgesloten, enkel op vertoon van een geldig attest, kan er toelating gegeven worden.

AZ Alma en Huisartsenwachtpost Meetjesland

Vanaf 4 mei zullen al op beperkte schaal dringende consultaties en ingrepen plaats vinden. Week per week zullen gevalueerd worden hoe de activiteiten verder kunnen uitbreiden.

Bezoek aan patiënten is tot nader order nog altijd niet toegestaan (behalve op materniteit, pediatrie en bij palliatieve patiënten).

Voor alle duidelijkheid: een bezoek aan de dokter voor consultatie of ingreep gebeurt onder heel strikte voorwaarden. De coronacrisis is nog niet voorbij en we willen een nieuwe opstoot te allen tijde voorkomen. Daarom geldt een aantal nauwlettend te volgen regels.

Meer info op www.azalma.be.

Aangepast traject voor aanmelding met coronavermoeden

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor een afgelijnd traject volgen. Het is van het grootste belang dat dit traject aangehouden blijft om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

 • Neem eerst contact op met uw eigen vaste huisarts of, indien die niet bereikbaar is, met de huisarts met wachtdienst via het nummer 1733
 • Die zal na telefonische consultatie oordelen of u zich moet aanmelden aan het triagepunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma
 • In dat geval belt u naar het callcenter voor een afspraak: 09-3.100.100. Dat callcenter zal u een afspraakmoment geven, respecteer dat stipt en kom niet te vroeg
 • De triagetent is open van 16 uur tot middernacht
 • Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten komen (na afspraak via het callcenter) via dit triagepunt en zullen afgeleid worden naar de dienst Spoedgevallen
 • In de triagetent wordt u ingeschreven en kort gezien door een huisarts voor een eerste selectie. Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Bescherm je tegen het virus!

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Provincie Oost-Vlaanderen

Een overzicht van alle maatregelen die de Provincie Oost-Vlaanderen neemt, vind je op hun website https://oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/coronavirus-.html

De Boerekreek is vanaf 4 mei terug open voor omwonenden.

Oproep zorgverstrekkers

De zorgverstrekkers zijn vandaag de kern van onze maatschappij. We bedanken jullie graag voor jullie inzet en werk en we willen ook vragen om jullie beroep actief te blijven uitoefenen.

Draag zorg voor jezelf maar ook voor anderen. Hou een extra oogje in het zeil voor de mensen rond jou en de kwetsbare doelgroepen.

Indien je bepaalde zaken opmerkt die kunnen verwijzen naar het virus, gelieve contact op te nemen met het gemeentebestuur via het crisisnummer 09 328 74 72.

Crisisnummer gemeente Sint-Laureins

Het gemeentebestuur heeft een crisisnummer gelanceerd: 09 328 74 72.

Inwoners met dringend vragen kunnen steeds op dit nummer terecht.

Vragen?

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen. Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veel gestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de sociale media van Volksgezondheid (Twitter - @be_gezondheid en Facebook) kan je steeds de nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen het Coronavirus volgen.

Een overzicht van alle Ministeriële Besluiten vind je hier.

Hulplijn

Website

Contact

Algemeen informatienummer FOD Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be

0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)
info-coronavirus@health.fgov.be

Informatienummer FOD Economie

coronavirus: informatie voor ondernemers

0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken
voor Belgen in het buitenland

02 501 4000

Informatienummer voor vragen van ondernemers:
contacteer VLAIO

coronavirus: steun uw bedrijf

0800 20 555

Vragen van culturele organisaties departement CJM

02 534 18 24

Informatienummer uitsluitend voor schooldirecties

coronavirus: informatie voor scholen en CLB's

02 553 27 46 (bereikbaar van 8 tot 17 uur)

Vragen van ouders

coronavirus: informatie voor ouders

contacteer de school

Informatie voor zorgverleners

coronavirus: zorgverleners

Nationaal Crisiscentrum

BE-Alert

ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-Alert

Crisisnummer gemeente Sint-Laureins

09 328 74 72

Terug naar alle nieuws