aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Covid-19 (coronavirus) versterkte fase 2: maatregelen woonzorgcentra


Ondertussen werden voor de woonzorgcentra specifieke maatregelen afgekondigd in het kader van het corona virus of COVID-19.

Er geldt een algemeen bezoekverbod tot en met 19 april 2020!

Laatste update: 31 maart 11.50 uur

Versterkte maatregelen Vlaams Agentschap Zorg en Gezonheid - 17 maart

Op dinsdag 7 maart ontvingen wij opnieuw gewijzigde maatregelen van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid. Belangrijk hierbij is:

1. de maatregel dat de leefgroepen en cafetaria/zitruimtes verder toegankelijk zijn voor bewoners ZONDER (vermoeden) van een besmetting, echter onder de voorwaarde dat zij steeds één meter afstand van elkaar moeten bewaren.

2. dat het woonzorgcentrum de nodige maatregelen moet nemen voor eventuele cohortzorg. Dit betekent dat wij in ons out-break plan voorzien om bewoners met een (mogelijke) COVID-19 besmetting te groeperen en te isoleren op 1 afdeling of gang. Zodoende verdere verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen en personeel toe te wijzen voor de verzorging van mogelijk besmette bewoners en andere personeelsleden voor niet-besmette bewoners.  

3. dat wij een overzicht moeten maken van alle technisch-verpleegkundige handelingen die in het woonzorgcentrum uitgevoerd kunnen worden, zodat bewoners bepaalde types van behandelingen niet naar het ziekenhuis moeten, maar verder in het woonzorgcentrum kunnen blijven.

 Verschillende scenario's

Scenario 1: Vanaf woensdag 18/03/2020: Preventieve fase COVID-19 social distancing.

 • Contact en activiteiten in grote groepen worden vanaf woensdag 18/03 stop gezet. Er wordt gestreefd om bewoners maximaal in kleine groepen samen te brengen met respect voor de regel om één meter afstand te bewaren van elkaar.  Wij zullen in deze fase nog geen volledige isolatie maatregel afkondigen.
 • De leefgroepenwerking wordt enkel verder gezet voor bewoners die het meest hulpbehoevend zijn, meer bepaald: de bewoners die het meest toezicht nodig hebben en begeleiding bij de maaltijden. Concreet zullen maximum 10 bewoners per leefgroep worden samen gebracht, gespreid over de volledige ruimte. Het toezichthoudende personeelslid zorgt voor een maximale toepassing van de hygienische voorzorgsmaatregelen.
 • Er worden extra drankenrondes voorzien voor bewoners die op de kamer blijven.  
 • Deze aangepaste werking zal zowel tijdens de week als het weekend op gelijke wijze worden uitgevoerd. Zo wensen wij de structuur voor zowel de medewerkers als de bewoners zo helder mogelijk te houden.
 • De was kan nog verder opgehaald en afgegeven worden tussen 8uur en 18uur, na telefonische afspraak.

Momenteel kunnen wij onze personeelsbezetting nog steeds vlot aanhouden. Er werden reeds bijkomende contracten gegeven om de bezetting te blijven verzekeren op lange termijn. Wij doen met andere woorden heel hard ons best om de bewoners zo goed mogelijk verder te verzorgen.

Op zaterdag 28 maart zijn we overgegaan volgend scenario:

Scenario 2: Vaststelling van een bewoner met COVID-19

Op zaterdag 28 maart testte een bewoner in ons woonzorgcentrum positie op COVID-19.

De directeur van het WZC communiceert hierover rechtstreeks met de familieleden van alle bewoners, de familie van de getroffen bewoner en het personeel.

Alles gebeurt in overleg met de coördinerend raadgevend arts (CRA) en het WZC volgt alle instructies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op.

Het personeel ontving een werkfiche met de nodige instructies rond “wat te doen bij een bewoner met (vermoedelijke) besmetting”.  

 • Besmette bewoners zullen wij samen brengen/groeperen op één gang in het woonzorgcentrum (=cohort verzorging). Dit betekent dan ook dat wij genoodzaakt zullen zijn om bewoners te verhuizen en onder te brengen in een andere kamer. Ik kan mij voorstellen dat dit heel wat vragen en bezorgheden bij u oproept. Echter zijn dit de richtlijnen die wij zo correct mogelijk willen toepassen in het belang van de bewoners en ons personeel.
 • De bewonerswas zal automatisch naar de wasserij gestuurd worden om industrieel gewassen te worden.  U zal deze niet meer zelf mogen wassen.

Aangezien het virus erg besmettelijk is zullen wij alles doen om een verdere verspreiding te vermijden. Vandaar zullen wij ook genoodzaakt zijn om over te gaan tot een volledige isolatie van de bewoners.

Scenario 3: Volledige isolatie van de bewoners omwille van exponentiele groei van de besmettingen.

 • Alle activiteiten worden stop gezet.
 • De bewoners blijven op de kamer doorheen gans de dag, ook voor alle maaltijdmomenten.
 • Er worden extra drankenrondes voorzien en extra gespreksmomenten.

Maatregelen die van toepassing zijn sinds 11 maart 2020

Er geldt een algemeen bezoekverbod tot en met 19 april 2020.

Dit betekent concreet dat:

 • De voordeur van het woonzorgcentrum permanent gesloten blijft. Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, pedicure, kapper, ...), stagiairs, geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken.
 • Deze laatste noemer: geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers is momenteel nog een onduidelijk begrip. Wij wachten op een antwoord van onze koepelorganisatie en de Vlaamse Overheid om een invulling te geven aan wie wij willen benoemen als mantelzorger die instaat voor essentiële zorgtaken, zijnde hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die uitgevoerd worden bij meerdere bewoners.  Wij zullen hier morgen meer duidelijkheid rond geven. Immers vinden we het belangrijk om deze lijst doordacht op te stellen.
 • Familieleden van bewoners in een palliatief stadium kunnen nog steeds (beperkt) op bezoek komen.

Was van onze bewoners

De bewonerswas die door de familie gedaan wordt kan opgehaald worden aan de inkom van het woonzorgcentrum. Ook hiervoor kunnen wij jou geen toegang tot het woonzorgcentrum verlenen.

Om alles praktisch zo vlot mogelijk te laten verlopen willen wij vragen dat wanneer je de was komt ophalen:

 • Je ons vooraf een seintje geeft. Zo kunnen wij de was voor jou klaar zetten. Je kan ons bereiken op 09/218.72.50
 • Je dit bij voorkeur in de week doet tussen 8 uur en 18 uur. Wij voorzien permanentie aan het onthaal en zullen jou dan verder helpen. Lukt dit niet tijdens de week en kan je enkel in het weekend komen dan plannen wij dit liefst tussen 13 uur en 14 uur in. 

De propere was mag je op dat moment ook gewoon aan ons afgeven, of in een mand of zak in het SAS aan de voordeur van het woonzorgcentrum laten staan. Gelieve wel de naam van de bewoner te vermelden.

We evalueren in de komende dagen of deze afspraken vlot werkbaar zijn en leggen ons oor ook even te luisteren bij omliggende woonzorgcentra. De manier van werken kan bijgevolg in de komende dagen nog wijzigen. Elke verandering zal jou worden gecommuniceerd.

Activiteiten en sociaal contact in het woonzorgcentrum

Elke activiteiten met externen wordt geschrapt. Echter blijven alle interne activiteiten gewoon doorgaan. Dit betekent concreet:

 • Dat de leefgroepenwerking gewoon verder gaat;
 • Dat alle activiteiten voor onze bewoners gewoon verder worden gezet (bijvoorbeeld breiclub, turnen, verjaardagsfeest (weliswaar zonder bezoekers); kaarten, creatief kleuren, voorlezen, etc. .

Wij zijn er ons uiteraard van bewust dat wij jullie aanwezigheid als familielid of bezoeker onmogelijk kunnen vervangen. Wij willen je echter benadrukken dat wij ons uiterste best doen om de bewoners zo veel mogelijk sociaal contact en mogelijkheid tot gesprek geven.

Wij willen je aanmoedigen om de bewoners frequent op te bellen, zodat zij jullie nog steeds kunnen horen.  Een eventuele tip die wij (geheel vrijblijvend) willen meegeven is dat wij bewoners eventueel kunnen leren werken met een DORO GSM dit is een eenvoudige en goedkope GSM die erg geschikt is voor senioren.

Naast een telefonisch gesprek zullen wij vanuit het woonzorgcentrum ook de nodige ondersteuning bieden om een video-gesprek via SKYPE met uw familielid te voeren. Wens je hier meer informatie rond? Geef ons dan een seintje. Wij geven je de nodige uitleg over hoe je een skype account kunt installeren bij jou thuis en maken een afspraak wanneer wij met onze tablet naar uw familielid kunnen gaan.  Je kan alvast zelf ook een kijkje nemen via: https://www.skype.com/en/features/skype-web/

Wij willen jullie oprecht bedanken voor jullie begrip. Ook wij weten zeer goed dat deze strenge maatregelen niet gemakkelijk zijn voor u als familielid.  “We staan er samen voor en moeten er ook samen door.”

Bij vragen kan u steeds terecht bij:

- Ilse Vincke – directeur woonzorgcentrum

09/218.72.51  of directeur@wzc.sint-laureins.be

- Lien De Poorter – communicatie ambtenaar gemeente Sint-Laureins

09/218.76.56 of communicatie@sint-laureins.be

Alle essentiële bezoekers moeten zich registreren in een register.

Dit betekent concreet dat er aan de inkom van het woonzorgcentrum een register ter beschikking wordt gesteld waarop jou gevraagd worden om volgende info te noteren: datum, naam, voornaam, adres, telefoon, bewoner die je komt bezoeken, uur van aankomst en vertrek.

Activiteitenkalender

Een overzicht van alle activiteiten in het WZC van 16 maart tot 22 maart kan je hier (pdf, 485.2 kB) downloaden.

Het Dorpsrestaurant

Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins gaan niet door, de personen die reeds ingeschreven zijn zullen telefonisch gecontacteerd worden.

Voorzorgsmaatregelen

We adviseren om:

1. Regelmatig je handen te wassen. Een instructie over hoe je handen grondig te wassen, vind je terug in de bijlage.

2. Elke keer een nieuw papieren zakdoek te gebruiken en het weg te gooien in een afsluitbare vuilnisbak.

3. In de binnenkant van je ellenboog te hoesten of niezen als je geen zakdoek bij de hand hebt.

4. Indien mogelijk geregeld je (werk-)ruimte te verluchten.

5. Thuis te blijven als je ziek bent. Hiervoor verwijzen we naar de gebruikelijke ziekteregeling.

Het preventief dragen van mondmaskers heeft geen nut.

Bij vragen kan je steeds terecht bij:

- Ilse Vincke – directeur woonzorgcentrum

09/218.72.51  of directeur@wzc.sint-laureins.be

- Lien De Poorter – communicatieambtenaar gemeente Sint-Laureins

09/218.76.56 of communicatie@sint-laureins.be

Terug naar alle nieuws