Retributieregelement

1. TOEPASSINGSGEBIED

Art.1 Dit retributiereglement is van toepassing vanaf 01 januari 2019 op het gebruik van de culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins.

2. TARIEVEN

Art.2 Voor het gebruik van de verschillende onderdelen van de culturele site De Meet gelden volgende tarieven:

Polyvalente zaal, kleine vergaderzaal/kleedkamer, keuken, foyer, sanitair en forum

dagdeel 1 (voormiddag van 06.00 uur tot 12.00 uur)

tarief A

35 euro

dagdeel 2 (namiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur)

tarief B

35 euro

dagdeel 3 (avond van 18.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief C

48 euro

volledige dag (van 06.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief D

83 euro

weekend (zaterdag en zondag) en feestdagen

Tarief A, B, C of D + 10 euro

Polyvalente zaal, keuken, foyer, sanitair en forum 

dagdeel 1 (voormiddag van 06.00 uur tot 12.00 uur)     

  tarief A 

  30 euro

dagdeel 2 (namiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur)

tarief B

30 euro

dagdeel 3 (avond van 18.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief C

40 euro

volledige dag (van 06.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief D

70 euro

weekend (zaterdag en zondag) en feestdagen

Tarief A, B, C of D + 10 euro

Keuken, foyer, sanitair en forum

dagdeel 1 (voormiddag van 06.00 uur tot 12.00 uur)

tarief E

20 euro

dagdeel 2 (namiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur)

tarief F

20 euro

dagdeel 3 (avond van 18.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief G

30 euro

volledige dag (van 06.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief H

50 euro

weekend (zaterdag en zondag) en feestdagen

Tarief E, F, G of H + 10 euro

Kleine vergaderzaal/kleedkamer, foyer, sanitair en forum

dagdeel 1 (voormiddag van 06.00 uur tot 12.00 uur)

tarief I

10 euro

dagdeel 2 (namiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur)

tarief J

10 euro

dagdeel 3 (avond van 18.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief K

15 euro

volledige dag (van 06.00 uur tot max. 02.00 uur)

tarief L

25 euro

Weekend (zaterdag en zondag) en feestdagen

Tarief I, J, K of L + 10 euro

Extra klank en licht (uit de afzonderlijk opbergruimte)

Per activiteit

100 euro

Deze tarieven zijn van toepassing voor de gebruikers zoals bedoeld in artikel 4 van het gebruikersreglement culturele site De Meet behoudens gratis gebruik door:

  • gemeentebestuur en OCMW-bestuur

  • gemeentelijke adviesorganen

  • onderwijsinstellingen binnen de gemeente Sint-Laureins

Andere dan deze vermeld in artikel 4 worden met 100 % verhoogd.

Art.3 Voor extra gebruiksduur gekoppeld aan een hoofdactiviteit voor het klaarzetten en/of opruimen van de infrastructuur gelden volgende tarieven:

dagdeel (max. 6 uur): 10 euro

volledige dag (vanaf 6 uur of meer): 25 euro

Bij vaststelling van aanwezigheid buiten de toegestane (extra) gebruiksduur zal een tarief van 40 euro worden gehanteerd.

Art.4 De bovengenoemde tarieven omvatten naast het gebruik van de infrastructuur, ook de aanwezige basisuitrusting zoals bestek, glazen en energiekosten.

3. SCHOONMAAK

Art.5 Indien de schoonmaak niet werd uitgevoerd zoals bepaald in het gebruikersreglement zal het gemeentebestuur dit laten uitvoeren. Er wordt hiervoor een forfaitaire vergoeding gevraagd worden van 100 euro.

4. BETALING

Art.6 De huur wordt na het gebruik verrekend. Hiervoor zal een factuur worden opgemaakt, te betalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst ervan op een gemeentelijke rekening.

Art.7 Bij verlies of beschadiging van de sleutel dient aan de gemeente 50 euro betaald te worden.

Art.8 Indien de vergoeding niet wordt betaald, vervallen alle reeds vastgelegde reservaties en worden bovendien geen nieuwe reservaties aanvaard tot op het ogenblik dat de verschuldigde som werd betaald.

5. BELASTINGEN, TAKSEN EN RECHTEN

Art.9 Alle belastingen, taksen en rechten die uit de ingerichte activiteiten voortvloeien, vallen ten laste van de gebruiker. De gebruiker dient alle wetten, reglementen en voorschriften na te leven die gelden voor de door hen ingerichte activiteiten, bijvoorbeeld SABAM;

6. VERANTWOORDELIJKHEID

Art.10 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Reglement goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 20/12/2019