Cultuurbon

Iedereen kan de cultuurbon aankopen als cadeaubon van 10 euro (per stuk) op de dienst vrije tijd, Dorpsstraat 87 te Sint-Laureins of aan de kassa tijdens een voorstelling. De cultuurbon dient ook als ruilmiddel van reeds betaalde tickets voor een voorstelling binnen de programmatie van De Meet.

Een reeds betaald ticket kan ingeruild worden ten laatste een week vóór de voorstelling voor een ticket van een andere voorstelling binnen hetzelfde seizoen of voor een cultuurbon geldig tot en met het volgende seizoen, mits nodige opleg. Deze bon kan enkel ingeruild worden voor de waarde die op de bon vermeld wordt en dit is ook de waarde van het reeds betaalde ticket, kortingen inbegrepen. Na afloop van de voorstelling worden niet gebruikte tickets niet geruild of terugbetaald.

De cultuurbon kan enkel ingewisseld worden op de dienst Vrije Tijd van Sint-Laureins voor tickets van voorstellingen in De Meet geprogrammeerd door het beheersorgaan van De Meet. De cultuurbon kan niet ingewisseld worden voor cash geld en moet in éénmaal gespendeerd worden. Op de cultuurbon wordt ook niet cash teruggegeven maar via een tegoedbon.

Indien u een cultuurbon wenst in te ruilen, kan dit enkel voor een voorstelling geprogrammeerd door het beheersorgaan van De Meet.

Houd rekening dat ook verenigingen voorstellingen mogen organiseren in de culturele site. De cultuurbon kan dan niet gebruikt worden! Enkel voorstellingen die werden geprogrammeerd door het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en die vermeld staan in het programmaboekje en op deze website.

Elke cultuurbon wordt op de dag van de aankoop gevalideerd met een droogstempel van de gemeente Sint-Laureins en een afgiftedatum.

De cultuurbon is voor de gebruiker geldig vanaf de uitgiftedatum en kan gebruikt worden tot het einde van het seizoen van de programmatie van De Meet komende op het seizoen dat loopt op de uitgiftedatum. Na het verstrijken van die termijn, heeft de bon geen waarde meer.