Beheersorgaan De Meet

Culturele infrastructuur

Het gemeentelijke cultuuraanbod steunt grotendeels op het verenigingsleven. Daarom is het belangrijk een stimulerend kader te creëren voor verenigingen en vrijwilligers ter bevordering van dit ruim en gediversifieerd aanbod. Een belangrijke factor hierin is de culturele infrastructuur. De bestaande gemeentelijke culturele infrastructuur vormt een gemeenschapscentrum dat volgende gebouwen en lokalen omvat:

Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins

Lokalen de Oude Melkerij, eerste verdieping, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins

Polyvalente zaal Watervliet, Stee 9, 9988 Sint-Laureins

Lokaal in Oud Gemeentehuis Sint-Margriete, benedenverdieping, Sint-Margrietestraat 53, 9981 Sint-Laureins

Lokaal in het dienstencentrum Watervliet, eerste verdieping, Stee 3, 9988 Sint-Laureins

Opdracht

De opdracht van het beheersorgaan is het bijstaan van de inrichtende overheid, zijnde de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting (logistiek), het financiële beleid, het opstellen van een huishoudelijk reglement, het aanpassen van het gebruikersreglement en retributiereglement, de programmatie, vorming en educatie, sociaal-artistieke projecten, tentoonstellingen...

Samenstelling

Deze adviesraad is samengesteld uit 11 stemgerechtigde leden: 3 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen, 3 afgevaardigden van het cultureel adviesorgaan, 5 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers. Binnenkort wordt dit orgaan opnieuw samengesteld. Kandidaten kunnen zich kenbaar maken via secretariaat@sint-laureins.be.

Vertegenwoordigers politieke strekkingen:

Jan Jongbloet (SAMEN)

Lucie Robijn (CD&V)

Afgevaardigden cultureel adviesorgaan:

Magda Verminck

Oliver Diet

Lucas De Clerck (technisch verantwoordelijke)

Vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen en gebruikers:

William Van Vooren (gebouwverantwoordelijke)

Mark Wulfrancke (voorzitter)

Luc Groosman (ondervoorzitter)

Griet Schelstraete

Tamara Van Assel

Niet-stemgerechtigde leden:

Carlos Bonamie (schepen van cultuur)

Ellen Van Basselaere (Cultuurbeleidscoördinator en secretariaat)